Rødt tok umiddelbart initiativ til demonstrasjoner og støttemarkeringer for Ukraina.

Den russiske invasjonen er et fullstendig uakseptabelt brudd på folkeretten, og et kraftig anslag mot arbeidet for fred og sikkerhetspolitisk stabilitet i Europa – og verden. Over 3 millioner ukrainere, i all hovedsak kvinner og barn, er nå på flukt i andre europeiske land. Enda flere er internflyktninger i Ukraina. Flere tusen sivile er drept, og sivil infrastruktur som skoler, forsamlingshus, boliger, sykehus og kjøpesentre er angrepet med raketter og artilleri. De menneskelige lidelsene og ødeleggelsene vi øke dramatisk om ikke krigen stanses umiddelbart.

Putin og hans regime har det hele og fulle ansvaret for invasjonen, sjøl om stormaktsrivaliseringa med USA har pågått i mange tiår. Forsøket på regimeskifte i Ukraina må stanses, og Russland må trekke styrkene ut. Russland har hovedansvar for å få i gang forhandlinger om våpenhvile og en politisk løsning. USA/Nato og de europeiske stormaktene har også et ansvar for å bidra til en politisk løsning. Det samme gjelder Norge.

Den sovjetisk-leda Warzawapakten ble oppløst i 1991, mens Nato ble opprettholdt. Tvert imot utvida Nato sin aktivitet til å gjelde hele verden gjennom sin «Out of Area»-strategi fra midt på 90-tallet. Nato starta også opptak av tidligere Warzawapaktland som medlemmer i Nato fra 1999. De siste 22 åra har Nato deltatt i 5 okkupasjonskriger med påfølgende regimeskifte, og Norge har deltatt i 3 av dem. Bare en av de 5 ble utløst av Natos artikkel 5: «alle for én, én for alle». Det var invasjonen og okkupasjonen av Afghanistan fra 2001-2021. I samme tidsperiode har det norske invasjonsforsvaret bygd kraftig ned.

Det trengs nå et aktivt støtte- og solidaritetsarbeid for Ukraina og for de ukrainske flyktningene som kommer til Norge. Rødt støtter også sanksjoner og straffetiltak mot Putin og oligarkregime som rammer deres evne til å drive krigføringa.

Men vi vil advare mot å gjøre alle russere medansvarlig for det autoritære Putin-regimets krig.

Norge må også ta imot russiske desertører og opposisjonelle som er imot krigen i Ukraina. For Rødt er det svært viktig at det fredsskapende folk til folk-samarbeidet på Nordkalotten, og med det russiske folket kan fortsette, og utvikles videre.

Rødt vil fortsatt jobbe for å styrke den norske forsvarsevnen. Dette i stedet for å bruke milliardressurser på militært utstyr for å delta i USAs krigseventyr rundt om i hele verden. Rødt har en forsvars- og sikkerhetspolitikk som vil gi både Norge og Europa en bedre trygghet og sikkerhet enn det vi er bundet opp av i Nato under USAs overkommando. Dette vil gi Norge og våre nordiske naboland bedre vilkår for å fremme likeverd mellom statene og skape en fredeligere framtid.