(Nordlys)

Kontrakten med leverandøren av Forsvarets maritime NH90-helikoptre heves, og regjeringen krever å få 5 milliarder kroner tilbake fra leverandøren.

Helikoptrene tas ut av drift med umiddelbar virkning, kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse fredag morgen.

– Vi har nå gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte med NH90 ved å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarssektoren sin side. Konklusjonen var negativ, sa forsvarsministeren.

Forsvarsmateriell har sendt en hevingserklæring til NHI. Gram fortalte at helikoptrene vil bli levert tilbake, og at norske myndigheter vil kreve å få tilbake de 5 milliardene som hittil er blitt betalt for helikoptrene.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsinkelser

Forsvarsmateriell trekker fram fire årsaker til at kontraktene nå er hevet: Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

Det var i 2001 at Forsvarsdepartementet vedtok at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen.

Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt 8 av 14, men 6 av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.

Antall flytimer har vært vesentlig lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av dette.

Færre flytimer

I februar i år ba daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Forsvarsdepartementet å sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret helt på nytt.

Nå er det altså bestemt at helikoptrene fases ut, og at kontrakten termineres.

Forsvarsminister Gram understreket på pressekonferansen at maritime helikoptre er noe Norge må og skal ha, og at det er viktig at man kommer raskt i gang med å fylle gapet etter NH90.

Fakta om Norges kjøp av NH90-helikoptre

* I 2001 vedtok Forsvarsdepartementet at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og til de norske fregattene i Nansen-klassen.

* Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt 8 av 14, men 6 av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.

* Antall flytimer har vært vesentlig lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av dette.

* I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

* I 2019 ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om at regjeringen skulle legge fram alternative helikoptre for Kystvakten. Det er senere blitt vurdert å leie andre maskiner som erstatning.

* I februar i år ba daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Forsvarsdepartementet å sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret helt på nytt.

(Kilder: NTB, Aftenposten, SNL)

Saken oppdateres.