Harstadåstunnelen er 1400 meter lang. Kjører man 50km/t i gjennomsnitt, flytter kjøretøyet seg 13,89 meter pr sekund. Det betyr at det tar ca 100,8 sekunder å kjøre gjennom tunnelen. Hvis man øker hastigheten til 70 km/t, flytter kjøretøyet seg 19,44 meter pr sekund. Da bruker man kun 72 sekunder på å kjøre gjennom tunnelen. Hva alle har tenkt å bruke de ekstra 28,8 sekundene på, er forbi meg. Jeg vet iallefall det blir ikke å berge samtalen rundt middagsbordet hvis man allerede er 15 minutter for sen.