Blant setningene som finnes i planen, er denne:

«Skape åpen lokal arena for innovasjon, hvor elementene fag og prosesskompetanse, utdanningstilbud, innovasjonsarenaer og finansieringskompetanse samspiller i næringsklynger.»

Skjønte du den? Hva med denne:

«I samspill med næringer og kompetansemiljøer skal mulighetsnæringer vurderes som vekstdrivere.»

Uten plan i mange år

Nina Margrethe Dons-Hansen (H) tok opp språket i planen i kommunestyret torsdag.

– Det er mange vanskelige ord og setninger her. Flere steder i dokumentet er det ikke lett å forstå hva vi mener. Planen må gjøres mer forståelig, ellers er det ikke verdi i den.

For øvrig gir hun administrasjonen ros for at planen overordnet er god.

– Vi har vært uten en relevant plan i mange år når det kommer til næring, og vi har ikke hatt et godt nok styringsverktøy når vi behandler søknader i næringsfondet. Det får vi nå, sier hun.

– Vanvittig oppdrett

Eivind Stene (Frp) mener planen er til dels svevende og svulstig.

– En rørlegger og en snekker er også en næringslivsaktør. Hva får de ut av å lese denne planen? Den er kanskje ikke så mye for de små og mellomstore bedriftene, sier han.

Stene mener handlingsplanen bør si noe mer om hvordan man går frem som liten bedrift. Hvor søker man, hva er fristene.

Kirsten Evjen (Rødt) reagerer på at planen omtaler oppdrett av fisk som bærekraftig. I planen står det blant annet «norsk (og regionens) havbruksnæring er viktig for bærekraftig økning i matproduksjon.»

– Vi har 12 oppdrett i Øyriket. Vi tåler ikke mer. Nå hører jeg at det kan komme torskeoppdrett ved Bjarkøy. Det er vanvittig i et fiskerikt område. Her kunne vi hatt fiskeri dersom det var et mottak og kommunen satset. Oppdrett er tvert imot naturen. Denne planen støtter opp om elendig dyrevelferd.

Det er fire drivere I den nye næringsplanen:

● Skaper-Harstad
● Unge er midtpunktet
● Blå næringer
● Harstad skal være sterk i regionen

Disse kan du lese mer om her

Satse på unge

I næringsplanen for Harstad 2022-2030 tegnes det fire fremtidsbilder. Formålet er å kommunisere retninger som Harstad i større eller mindre grad kan forvente vil inntreffe i Harstads utvikling fram til 2030, eller senere.

I ett av bildene er unge mennesker midtpunktet i byen. I dag har Harstad lav befolkningsvekst, mange flytter bort for utdanning og jobb, og mange blir værende der de flytter. Satsing på «bostedsattraktivitet» for unge kan dempe utviklingen, og det er grunn til å ha forhåpninger om positiv utvikling ved inngangen til 2030, heter det i planen.

Blant tiltakene som skal gjennomføres for å få de unge hjem er:

● Det lokale arbeidsmarkedet åpnes opp ved at en større andel av ledige stillinger lyses ut i åpne jobbsøkingsportaler, og rekrutteringsselskaper styrker sin oversikt og kjennskap til tilgjengelig arbeidskraft lokalt.
● Harstad tilbyr sin unge befolkning karriereplanlegging inn mot det lokale/regionale arbeidsmarkedet. Dette bidrar til å synliggjøre muligheter for unge i Harstad eller regionen rundt.
● Bedrifter samspiller om trainee-programmer som er balansert og tilpasset både arbeidsgivers og arbeidssøkers interesser og behov. Dagens ungdom i Harstad er tilbudt «UNGprogrammer» i bedrifter lokalt som fremmer deres kjennskap til mulighetsrommet i det lokale arbeidsmarkedet.
● Harstad lykkes med gjennomføring av «flytte hjem-kampanjer», hvor det inkluderes ordninger som finner løsninger for jobbmuligheter også for partnere.
● Harstad har særskilt tilrettelegging for unge gründere som ønsker å etablere sin bedrift i Harstad. Ungt entreprenørskap er et konsept som høster frukter i 2. halvdel av perioden gjennom sitt arbeid for å vekke interessen og kunnskapen hos unge, om å starte egen bedrift i Harstad.
● Harstad har gradvis skapt et helhetlig ungtilbud som skaper «bo-og-bli-lyst» for unge.
● Harstad har hatt fokus på økt verdiskapning i tjenestetilbud for unge igjennom et fokus på produkter og tjenester for unge både knyttet til arbeidsliv og fritid. De unge som flytter til Harstad opplever en sterk, attraktiv og helhetlig ramme, de blir lengre i byen enn tidligere, og bidrar med langsiktig tilflytting.