Etter en omfattende sammenslåing og nedlegging de siste ti åra har vi i dag skolested Rå som eneste lokasjon for videregående utdanning i regionen, i tillegg til Stangnes og Heggen.

De sistnevnte skal som kjent erstattes av en ny skole i Harstad sentrum.

Jeg frykter at ambisjonen til fylkespolitikerne er at aktiviteten ved Rå også skal presses inn i den nye skolen.

Rå har i en årrekke hatt en betydelig aktivitet innafor tilpassa opplæring. Svært mange elever i denne gruppa velger å dra til Rå. Hovedgrunnen til dette er at skolestedet har personale med solid kompetanse på feltet, samtidig med at skolen disponerer fasiliteter som moderne storkjøkken, elevkantine, verksted og gårdsareal med veksthus.

Dette legger til rette for å gi en variert, individuell og god opplæring til elever med ulike ferdighetsnivå. I tillegg finnes tilstrekkelig grupperom og klasserom med universell utforming.

Skolen har også tilgang til idrettshall med 25 meter svømmebasseng, skytebane og styrkerom. Ved siden av ligger et utendørs idrettsanlegg med kunstgressbane.

På toppen av dette ligger Kvæfjordmarka med alle sine muligheter for aktivitet, både sommer og vinter, et steinkast oppe i lia.

Les også

Debatten om ny skole: – Det er to grupper som har vært fullstendig tause

Enkelte i Harstad har lenge ønska at idrettslinja bør flyttes til byen. Dette er jo ei linje som gir en del «prestisje». Argumentene for at den fortsatt bør være på Rå er mange av de samme som for den tilpassa opplæringa.

For noen år siden investerte fylket i et nybygg for undervisning i restaurant- og matfag på Rå. I likhet med idrettsfag er også dette den eneste linja av sitt slag i vår region.

Tilbudet er viktig for rekruttering til hotell- og restaurantnæringa og brukes også flittig av elevene ved den tilpassa opplæringa.

Avslutningsvis vil jeg peke på at Rå som et skolested med relativt få elever er et viktig tilbud til ungdommer, som av ulike årsaker finner det utfordrende å gå på skole med 600- 1000 andre elever i ei tettpakka høyblokk i byen.

Det vil være smart å ha litt ekstra plass til å ta imot den elevøkningen som kommer i framtida, dersom ambisjonene om å utvikle Harstad til en attraktiv, voksende by, realiseres.

Alt kan ikke sentraliseres fordi en ser det som mest kostnadseffektivt, en må også ta med seg elevenes ønsker og læringsutbytte, der lærerne selv melder at det er mer hensiktsmessig å ha en mindre enhet som skolested Rå for de elevene som ønsker en mindre enhet.

Skal en forhindre drop-out må en lytte til elevenes behov for opplæring og ikke tro at alle skal passe inn i samme ramme men tilpasse rammen til det bildet en har fremfor seg.

iHarstad har tidligere publisert et innlegg fra to sentrale fylkespolitikere fra Høyre i Troms – Christine Killie og Håkon Vahl.

Her har Killie og Vahl klare lovnader om viktigheten av å få på plass nytt skolebygg i Harstad som planlagt.

Kan vi forvente at disse lovnadene og dette engasjementet også gjelder videreføring og utvikling av skolested Borkenes? Jeg håper at disse to sentrale fylkespolitikerne kan bekrefte dette, og jeg ser fram til et godt samarbeid om dette viktige skoletilbudet i regionen vår.