Kommunepolitikere og fylkespolitikere har omgjort en skolesak til et byutviklingsprosjekt. De har startet prosjektet i feil ende og på feil premisser. De setter behovene til utbyggere og enkelte tunge private aktører foran elevenes behov for et funksjonelt og godt læringsmiljø. Lærernes faglige innspill og kritiske spørsmål har ikke blitt lyttet til.

Når utgangspunktet er som galest blir resultatet orginalest, heter det, og som vi vet, er resultatet i dette tilfellet et syv etasjers skolebygg på ei altfor lita tomt i Seljestadfjæra. Både beslutninga om sammenslåing og valget av tomt ble tatt på tross av motstand fra lærerorganisasjonene. Fra partiene som den gang var i posisjon, og som drev fram prosjektet på fylkesnivå, har ikke én eneste politiker tatt kontakt med noen av de videregående skolene eller vært interessert i et samlet lærerkorps sine synspunkter. I stedet har det florert med desinformasjon i og fra de politiske miljøene. Tomta på Heggen er full av vikinggraver, Heggen ligger for langt fra byen, og Stangnes ligger for langt fra næringslivet, blir det blant annet påstått.

Før prosjektet i Seljestadfjæra ble vedtatt var det ikke måte på hva som lå i potten hvis HSI-tomta ble valgt: Flerbrukshall, ny kino og nytt bibliotek skulle bygges i skolens umiddelbare nærhet. Vil noe av dette noen gang bli realisert?

Det som er sikkert, er at framtidige elever og ansatte vil bli sittende igjen med svarteper i denne saken. HSI-tomta er og blir altfor liten! Og fylkeskommunen eier jo allerede noen av de fineste tomtene i Harstad, nemlig skoletomtene på Stangnes og på Heggen - begge med nok av plass til både ny skole og idrettshall. Men nå skal altså mer enn tusen elever og rundt 200 ansatte presses sammen på mindre enn en fjerdedel av det arealet de disponerer i dag. Er det på denne måten politikerne vil minske frafallet blant elevene og å øke rekrutteringa til læreryrket?

Når representantene for mange av partiene nå bedyrer sin satsing på skolen og garanterer at den nye videregående skolen vil bli bygget i Seljestadfjæra, er dette først og fremst en garanti til utbyggerne som ved hjelp av sine lobbyister, penger og nyttige lokalpolitikere også denne gangen får det som de vil.

For medlemmer av Utdanningsforbundet ved Stangnes Rå videregående skole, studiested Stangnes, Marianne Sørli.
For medlemmer av Utdanningsforbundet ved Stangnes Rå videregående skole, studiested Rå, Tommy Kristoffersen.
For medlemmer av Utdanningsforbundet ved Heggen videregående skole, Elin Sylte.
For medlemmer av Lektorlaget ved Heggen videregående skole, Gerd Anne Ludvigsen.
For medlemmer av Creo ved Heggen videregående skole, Siv Cathrine Johansen-Bjørnnes.