Mandag kveld ble det bekreftet tre nye smittetilfeller i Ibestad. To er ansatte ved sykehjemmet, én ved Snøtind og én ved Sula. I tillegg er én pårørende smittet. Totalt er nå 11 smittet i dette utbruddet. Av disse er fem beboere, fem er ansatte og én er pårørende. Flere beboere og ansatte har i tillegg symptomer.

Dette skriver ordfører Dag Sigurd Brustind.

– De smittede er vaksinert. Immuniteten i vaksinen antas svekket over tid. De fleste er vaksinert seks til ni måneder tilbake i tid. Det er likevel viktig å påpeke at vaksinering er det eneste og beste virkemiddelet for å komme helt ut av pandemien, melder ordføreren.

Smittesituasjonen på sykehjemmet beskrives som alvorlig.

– Vi antar at smitten i verste fall også kan spre seg til andre avdelinger på sykehjemmet, hjemmetjenesten, skoler og videre ut i samfunnet. Vi gjør alt vi kan for å hindre spredning, og har følgelig som tidligere rapportert iverksatt tiltak ved alle enheter innenfor helse og omsorg, skriver Brustind.

Kriseledelsen utarbeider prognoser for ulike scenarier. Det er kritisk å ha nok helsepersonell under dette smitteutbruddet.

– For å være på den sikre siden vil kriseledelsen rette en forespørsel til våre nabokommuner om leie av helsepersonell. I tillegg til sykehjemmet skal også andre kritiske helse og omsorgstjenester utføres av våre ansatte.

Arrangementer i kommunal regi denne uken, slik som «Mentale Muskler» og «Grøss og Gru» vil bli avlyst. Reiser i kommunal regi vil begrenses til det som er strengt nødvendig. Tirsdag vil kommunen gjennomføre et møte med FHI for å diskutere smittesituasjonen i Ibestad.

– Dette slik at vi under hele krisen kan ligge i forkant og ha et best mulig faglig grunnlag for de beslutninger som treffes. Anbefaling om bruk av munnbind ved innendørs arrangementer, butikkbesøk og offentlig transport videreføres.