Så langt er den gamle «dampskipskaia», som også har fungert som anløpskai for hurtigbåten, revet. Ny hurtigbåtkai er etablert på Kleiva fiskefarm.

Moloen for utskiping av masse til den nye moloen som skal bygges er ferdig og gravingen av «renna» som skal fylles med stein til ny molo går mot slutten.

I tillegg skal havna mudres.

– Når arbeidet er ferdig sommeren 2023 vil dybden bli 7,3 meter. Det betyr at bare to av båtene til Kleiva Fiskefarm ikke kan gå inn, sier Dag Sigurd Brustind.

Ordføreren sier det kommer hele samfunnet til gode når utbyggingen til 130 millioner kroner står ferdig.