(Nettavisen)

I forrige uke kunne Nettavisen fortelle at hver fjerde som har kommet til Norge de siste tre ukene, har sluppet den pålagte karantenen på ti dager på grunn av ulike unntak.

Fredag ble det innført enda strengere regler ved grensene, og statsminister Erna Solberg (H) fortalte da at grensene nå praktisk talt blir stengt for de som ikke bor i Norge.

Men ferske tall fra innreiseregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at det fortsatt er flere tusen personer som daglig kommer inn i landet - og at mange av de reisende får unntak fra karantenereglene.

Les også: Over 2000 slipper karantene hver dag: - Vanvittige tall

- Svært overrasket

Siden de nye innreisereglene ble innført, har det i gjennomsnitt blitt foretatt 2734 daglige reiser inn i landet, enten med fly, tog eller via en av grenseovergangene. I de siste tre ukene har antall daglige reiser i gjennomsnittet vært 4814 per dag.

Tallene viser også at det i hver tredje reise siden fredag, er gitt unntak fra karantenekravet, for totalt 1000 reisende i gjennomsnitt per dag.

Dette får Fremskrittspartiet til å reagere kraftig:

- Jeg er svært overrasket over tallene, sier Frps justispolitiske talsperson og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, til Nettavisen.

De siste ukene har i gjennomsnitt 2000 reisende sluppet karantene daglig.

Amundsen hevder Solberg dermed ikke snakket sant da hun uttalte at grensene i praksis ble stengt.

- Dersom Erna Solberg hadde brukt de ordene i Stortinget, så hadde hun ført Stortinget bak lyset. For det er ikke sant det hun sier, grensa er ikke stengt. Det er heller ikke sånn at man på noen som helst måte kan hevde at man har full kontroll, hvis en av tre får unntak fra karantenekravene, tordner han, og påpeker:

- De tiltakene som er satt inn virker på ingen måte å være tilstrekkelige.

Se justisminister Monica Mælands (H) svar på kritikken lenger ned.

Sverige og Polen

Disse får karanteneunntak

1. Følgende personer er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og skoletiden, når de har testet negativt på test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR tatt tidligst tre døgn etter ankomst:

  • Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn.
  • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.
  • Barn under 12 år, selv om de ikke har tatt test.

2. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.

  • I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.
  • Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

3. Utenlandsk militær avdeling som ankommer Norge for trening, øving eller operasjon godkjent av Forsvarsdepartementet, kan gjennomføre innreisekarantene i garnison, militærleir, teltleir, i felt eller lignende.

Les mer om forskriften her.

Tallene fra innreiseregisteret, viser at det søndag kom flest over grensen fra Sverige (1340), Polen (491), Danmark (165), Finland (129), Litauen (105) og Tyskland (100).

Fortsatt får blant annet virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell, og familiemedlemmer som skal ha samvær med sine barn, unntak fra karanteneplikten. Personene må imidlertid testes på grensen og tidligst tre døgn etter ankomst - og da ha en negativ test. For flere gjelder karantenefritaket bare i arbeidstiden.

Se hvem som nå slipper innreisekarantene i faktaboksen.

Les også: Hver fjerde som kom til Norge, slapp karantene: - Litt uhyggelig følelse

Så mange kom

På den første dagen med de nye innreisereglene, ble det foretatt 3404 reiser inn i landet, ifølge innreiseregisteret. Det ble gjort unntak fra karantenekravet i 1396 av reisene.

Dagen før var det til sammenligning 5635 reiser inn i landet. Og i de siste tre ukene er det i gjennomsnitt gjort unntak for karantenekravet i 1809 av reisene.

Lørdag ble det registrert 1806 reiser og 586 karanteneunntak. Søndag økte tallene igjen, til 2992 reiser inn i landet, og 960 reisende slapp karantene.

Les også: Dette må til for at Raymond Johansen skal åpne opp Oslo: Har planen klar

- Har ikke kontroll

Amundsen krever nå en gjennomgang av karantenereglene.

- Jeg har ikke grunnlag for å sortere hvem som bør slippe inn i landet, men myndighetene må se nærmere på hvor grensen bør gå. For dersom det er sånn at en kan passere uten nærmere sjekk, så har vi i realiteten ikke kontroll på grensen, sier han, og viser til at Frp allerede i august i fjor etterlyste strengere tiltak ved grensene for å unngå importsmitte.

- De som slipper karantene er blant annet kritisk helsepersonell, vi trenger jo dem?

- Alle skjønner at det finnes noen åpenbare grunner til å ha noe fleksibilitet i reglene, men det går også å sett inn andre tiltak. Derfor ber jeg helsemyndighetene vurdere det nærmere, på om man bør sette inn strengere tiltak, sier Amundsen.

- Men alle som får unntak fra karantenereglene må ta en koronatest?

- Det er tre dager etter ankomst. Det fremstår for meg at regelverket for grensepasseringer ikke er strengt nok, og importsmitte har over lang tid vært den store bekymringen. Vi ble jo nærmest latterliggjort da vi krevde strengere regler ved grensene, sier han, som mener svak grensekontroll sannsynligvis er årsaken til at det muterte britiske koronaviruset har kommet inn i landet.

- Da har ikke regjeringen gjort jobben sin. Når de sender ut på høring et forslag om portforbud, som vil pålegge nordmenn ekstremt frihetsinnskrenkende regler, så blir det desto mer komplett uforståelig at regjeringen ikke har satt inn tilstrekkelige virkemidler for å ha kontroll ved grensen, sier Amundsen.

Les også: MDG går dør til dør på velgerjakt midt i pandemien: – Veldig alvorlig

Mæland: - Kan ikke stenge helt

Justisminister Monica Mæland (H) understreker at de ikke kan stenge grensene helt.

- Jeg skjønner godt at folk er slitne av alle tiltakene for å bekjempe koronaen. Regjeringen har innført noen av de strengeste innreiserestriksjonene i Europa. Det er helt nødvendig, men vi kan ikke stenge helt. Vi må ha mat, vi må ha medisiner og vi må ha utstyr og teknisk ekspertise. Samtidig skal vi kontrollere og bortvise de som ikke tilfredsstiller kriteriene, sier Mæland til Nettavisen.

Hun viser også til at det er strenge krav til dokumentasjon for å komme inn i landet.

- For å få lov til å komme inn i Norge må arbeids- eller oppdragsgiver dokumentere at nettopp den stillingen er samfunnskritisk, og den dokumentasjonen må medbringes når man ankommer Norge. I tillegg så er det ikke slik at unntakene fra innreiserestriksjonene innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler for smittevernstiltak, som eksempelvis testing, registrering, karantene og isolering, påpeker Mæland.

Nettavisen har også bedt om en kommentar til saken fra statsminister Erna Solberg, og Statsministerens kontor henviser til Justis- og beredskapsdepartementet.

- Karantene på fritiden

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at regjeringen også har strammet betydelig inn på unntakene fra karanteneplikt i covid-19-forskriften.

- Utgangspunktet er nå at alle unntak krever negativ test, i tillegg til negativ test på grensen. Ingen slipper karanteneplikt. Det er imidlertid for noen grupper reisende gitt tilpassede regler for gjennomføringen av karantene, skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i en epost til Nettavisen.

Hun påpeker at flere av dem som får unntak fra karanteplikten, kun får det i arbeidstiden. Dette gjelder blant annet personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, eller som ivaretar befolkningens grunnleggende behov, som vare- og passasjertransport.

- På fritiden skal personen være i karantene på lik linje med andre. Når Norge nå har strammet inn i reglene for innreise er det naturlig at andelen av de som får innreise er omfattet av noen av unntakene i covid-19-forskriften for gjennomføringen av karantenen. Dette fordi unntakene langt på vei samsvarer med reglene for innreise, skriver Jahrmann Bjerke.

Som Mæland viser hun til at det nå er svært strenge regler ved grensene.

- For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, har regjeringen strammet kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I praksis er grensen stengt for utlendinger som ikke bor i Norge, skriver hun.

Få på karantenehotell

De som kommer til Norge og ikke får unntak fra karantenereglene, må som hovedregel i karantene i 10 døgn. Men man kan gå ut av karantenen etter sju døgn dersom man tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Alle reisende må selv registrere opplysninger som er nødvendig for å etterleve karanteneplikten, og registrerer reisen her.

Antall personer som fredag registrerte at de skulle på karantenehotell etter å ha kommet reisende fra et rødt land, var 106. Lørdag var antallet 59, og søndag 68. I hver tredje reise ble det oppgitt at karantenen blir gjennomført i eget hjem.

Slik er reisene fordelt på framkomstmiddel i perioden fra 18. desember i fjor til og med denne uken (reiser kan registreres 72 timer fram i tid):

* Bil/buss (86 820)
* Fly (78 323)
* Annet (8 123)
* Båt (6 713)
* Tog (225)

Fakta om de strengeste innreisereglene siden 12. mars:

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket:

utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)

Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

Unntakene

Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn

Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon

Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

Sjømenn og personell innen luftfart

Utlending som gjennomfører gods- og persontransport

Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten.

Kilde: regjeringen.no

Nedgang i smittede

Det siste døgnet er det registrert 173 korona smittede i Norge. Det er 45 færre enn dagen før og 106 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 62.966 korona smittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.884 nye smittetilfeller i Norge. 3,3 millioner koronatester er til nå utført i landet. 90 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.