(Nettavisen)

MARMORHALLEN/AKERSGATA (Nettavisen): - I dag kan vi lette på mange tiltak som vi innførte for fire uker siden. Tiltakene vi innførte for fire uker siden har virket, og vi har holdt trykket på helsevesenet vårt på et akseptabelt nivå. Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker for raskt og at det også blir et høyt sykefravær, sa statsminister Jonas Gahr Støre innledningsvis.

Og han la til:

- Vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt. Det er den vanskelige balansegangen som kreves for å bevare kontroll med pandemien i den situasjonen vi går inn i.

Han sa videre at alle bedrifter må legge planer for å håndtere et høyt sykefravær fremover.

- Bedriftene bør legge planer for mest mulig normal drift, sa Støre.

Han opplyste også at de videregående skolene kan gå over til et grønt nivå, og at den nasjonale skjenkestoppen er over.

Les også: Holdt igjen faglig råd om å lette på skjenkestopp i fire dager: – Skandale

- Vi legger opp til skjenking frem til klokken 23.00 og det er krav om bordservering. Selv om vi åpner noe opp, lever vi fortsatt under en pandemi. Vi ber derfor folk begrense antall nærkontakter. Det er et personlig ansvar som hver enkelt må tenke gjennom. Det vil fortsatt være påbud med munnbind flere steder. Grunnen til at vi kan leve med høye smittetall nå, er at mange er vaksinert. Derfor gjentar jeg oppfordringen med å ta vaksine, enten det er snakk om dose en, dose to eller dose tre, sa Støre.

Dette er de viktigste punktene:

* Regjeringen åpner for servering av alkohol, men med skjenkestopp klokken 23.00. Serveringen av alkohol skal skje ved bordene

* Publikumsgrensen på arrangementer økes (til inntil 200)

* Breddeidretten utendørs åpnes igjen som normalt for alle under 20 år. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

* Karantenereglene endres – øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt

* Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

* Regjeringen viderefører påbud om hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.

* Endringer i TISK-strategien. Regjeringen legger om karantenereglene for mer testing og mindre karantene.

- Kan beholde kontrollen

Støre gjentok nok en gang at de viktigste er å holde kontroll på pandemien.

- Da ser vi først og fremst på innleggelser. Vi vil ikke dit at sykehusene skal bli overbelastet. Vi må beholde kontrollen, sa statsministeren.

Les også: Ikke imponert over regjeringen: - Oppleves som en favorisering av restauranter

Helse- og omsorgsministeren fortalte at det er satt ti millioner stikk i Norge, og at vaksinasjonsgraden i Norge er høy, men at det likevel ikke er hensiktsmessig å innføre koronapass akkurat nå.

- Vaksinerte kan også smitte andre og de uvaksinerte er en såpass liten gruppe at fagmyndighetene mener at koronapass ikke er hensiktsmessig nå, sa Kjerkol.

Slik blir de nasjonale tiltakene fremover:

Dette er de nasjonale tiltakene, fra og med natt til fredag 14. januar

Dette er de nasjonale tiltakene

Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Generelle smittevernråd

Praktiser god hånd- og hostehygiene

Vaksiner deg

Hold deg hjemme ved sykdom

Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt

Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett

Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære

Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig

Anbefaling om å unngå håndhilsning

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Organisert idretts og fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Barnehager, skoler og SFO

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Høyere utdanning

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.

Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.

Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Arbeidsliv

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Arrangementer og sammenkomster

Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.

Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
Utendørs: Maks 50 personer.
Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs:
Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
Munnbindpåbud for publikum.

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Kollektivtransport

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.

I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Serveringssteder

Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.

Skjenking skal skje ved bordene.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Karantene og testing

Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Se egen nettsak om TISK.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Innreise – ankomst Norge

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.

Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.

Reisende som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i tillegg teste seg før avreise til Norge.

Reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt og som ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, må i utgangspunktet i innreisekarantene.

Kilde: regjeringen.no

Nye karanteneregler

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime. Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

- Det vil da være viktig at den enkelte selv observerer symptomer i ti dager. Testing er et like godt tiltak som karantene når det gjelder smittevern, men testing er mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripende for den enkelte, sa Kjerkol.

Hun sier at det vil bli lagt opp til at også husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet person også skal få karantenen erstattet av et testregime på sikt, men at det først må sørges for at kommunene har nok tester og får på plass system for å dele ut tester til husstander.

Vurderer å innføre koronapass

Helseministeren og statsministeren fortalte at koronasertifikat er oppe til vurdering og at saken er sendt til fagetatene.

- Vi har vurdert det, og vil vurdere det i fortsettelsen også, sa helseminister Kjerkol.

Det fremgår i helsemyndighetenes faglige grunnlag at FHI ikke vil anbefale bruk av koronasertifikat som et forebyggende tiltak i Norge.

Kjerkol understreket at lovhjemmelen for koronapass i dag gjelder for lettelser i tiltak som kan innføres av kommunene. Hun sa at det trengs en ny lovhjemmel for å bruke det på en annen måte.

- Det er et forslag vi sender på høring, men da må Stortinget se på det, og da tar det lengre tid, sa Kjerkol.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa at regjeringen er i kontakt med fagetatene for å få dette utredet godt, men pekte på at europeiske land med omfattende bruk av koronapass ikke har opplevd spesielt mye lavere smitte eller mange flere vaksinerte av den grunn.

- Vi er på en god kurs i Norge nå med at stadig flere vaksinerer seg, og frivillighetslinjen har gitt resultater. Et koronasertifikat er absolutt noe vi skal vurdere ut fra det smittebildet som er, sa Støre.

Se hva helseministeren tenker om en fremtid med koronasertifikat:

Tøffe tider

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var klar på at det har vært tøffe tider for små bedrifter, men at lønnsstøtteordningen har fungert og hjulpet ansatte gjennom denne tiden. Han fortalte at kostnadsrammen for kompensasjonen for koronatiltakene har en ramme på 20,2 milliarder kroner.

- Vi kan bruke 6,8 milliarder kroner til å hjelpe næringsdrivende gjennom den måneden vi er i, sa Vedum.

- Når vi innfører strenge smitteverntiltak som vi har gjort, så vi må stille opp. Vi vil følge situasjonen nøye fremover. Det er selvfølgelig krevende, men vi tror at summen av tiltakene vil hjelpe, fortalte finansministeren.

De faglige rådene

I forkant av pressekonferansen klokken 19.00 har helsemyndighetene gitt regjeringen følgende faglige råd:

* Erstatte karantene med selvtesting ved å gi nærkontakter større ansvar med å følge anbefalte testregimer.

* Fortsette med dagens hjemmekontor-regler, fordi det oppfattes som «lite inngripende» og vurderes å ha en «betydelig smitteverngevinst».

* Videreføre råd om 10 personer i private hjem, selv om gjestene er vaksinert og uavhengig av alder.

* Anbefaling om gult nivå på alle skoler, fordi rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig.

* Lette på skjenkestoppen, som å gå bort ifra dagens forbud til å ha skjenkestopp klokken 22.00, men det er ikke en klar anbefaling fra helsemyndighetene. Ifølge VG vil regjeringen innføre nasjonal skjenkestopp klokken 23.00.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19.00, hvor nye tiltak vil bli presentert med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen.

- Kan tåle mer smitte

Dagens koronatiltak har vart i en måned, og har vært ganske inngripende i nordmenns liv. Siden midten av desember har det vært forbudt å servere alkohol på restauranter, puber og utesteder, det har vært begrensninger i antall mennesker man kan ha i sitt eget hjem og det har vært strenge regler for idretten, både for barn og voksne. Det har også vært rødt nivå i skolene, først og fremst for elever på videregående trinn, men nå har regjeringen lovet lettelser.

Les også: Rekordhøy andel av koronapasientene lagt inn uten covid-19 som hovedårsak

- Det blir noen justeringer og noen lettelser. Vi kan tåle mer smitte i samfunnet, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB om hva vi kan vente oss på torsdagens pressekonferanse.

Hva regjeringen planlegger å gjøre med skjenkestoppen, er ikke kjent, men blir trolig klart på pressekonferansen torsdag kveld.

- Det å finne riktig balanse blir det store spørsmålet som regjeringen må ta stilling til, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, om utfordringen regjeringen står overfor når nye tiltak skal innføres og gamle skal slippes opp.

Vil prioritere barn og unge

13. desember innførte også regjeringen en anbefaling for barn over grunnskolealder om å ikke drive idrett eller aktiviteter der de ikke kan holde én meters avstand.

Les også: Klare forventninger fra ordførere: - Bør være mulig å ta seg et glass til maten

Idrettsforbundet har bedt om at dette endres.

– Med disse restriksjonene blir ungdom i de eldste aldersgruppene spesielt rammet i form av særskilte begrensninger for utøvelse av idrettsaktivitet. Tiltakene oppleves som uforholdsmessige, da de fleste i denne aldersgruppen er vaksinert, sa idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding forrige uke.

Les også: Barneombudet sterkt kritisk til rødt nivå på videregående

Regjeringen har varslet at de vil prioritere barn og unge når de justerer på tiltakene.

– Det gjelder skoler, barnehager, fritid og idrett. På alle de områdene har det vært tiltak, og vi går grundig gjennom det for å se på muligheter for gjøre tilpasninger slik at hverdagen blir mest mulig normal, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB onsdag.