De fire siste årene har samarbeidspartiene i Harstad hatt rent flertall i de fleste politiske avstemminger. Med Arbeiderpartiet i førersetet har Høyre og Frp måttet ta til takke med smuler, og knapt nok det.

Denne gangen er forhandlingene ikke enkle. Det er over en uke siden valget. Arbeiderpartiet erklærte seg som vinnere og tok innen 24 timer kontakt med partiene de vil ha på lag. Men forhandlingene mellom de rødgrønne er ikke enkle. De drar ut i tid. Det kan åpne for mer dramatikk i Harstad-politikken.

iHarstad tror ikke det blir en samarbeidskoalisjon som er like sterk som den har vært. Den forrige var relativt detaljert, på seks tettskrevne A4-sider. Denne gangen ser det ut som Ap får med seg et bindende flertall bare om de aller største sakene. Som budsjett og på spesielt viktige og tunge økonomiske saker for kommunen.

Resten av de sakene er i spill hvis ikke Rødt, SV eller MDG vil forplikte seg til å skrive under på en bindende og detaljert avtale.

I parlamentarisk sammenheng brukes begrepet partipisk. Det viser til intern disiplin om at alle representanter skal stemme slik partigruppen er blitt enig om, selv når det måtte gå imot overbevisningen til den enkelte representant.

Denne pisken kan utvides til å gjelde alle partiene som er med i en samarbeidskonstellasjon. Ordfører Kari-Anne Opsal vil nok hevde at pisken ikke ble brukt på posisjonen i 2019-2023. Men både Jorunn Skogan Konst (KrF) og Edvin Eriksen (SV) har i valgkampen sagt at de har måttet svelge kameler.

Konst uttalte til iHarstad på valgkvelden at det skal bli godt å være fri, sånn at hun slipper å «sitte på hendene» når hun egentlig er mest enig med Høyre – men likevel måtte stemme for posisjonens politikk. Eriksen har i debatter uttalt at SV ikke har fått fremført sin politikk godt nok i gjeldende konstellasjon, og at det har rammet partiet. Og Venstre vil ikke inn.

Med årets valg kan sluttstrek være satt for den rungende enstemmigheten. Kari-Annes pisk må legges bort fordi flere partier vil stå fritt. Det medfører at når det skal stemmes fra sak til sak i kommunestyret, ja så kan utfallet bli noe helt annet enn det Ap vil.

Dette er bra for Harstad-politikken og demokratiet. Det blir mer spennende i kommunestyret. Ja, vi kan sågar oppleve at Ap og Høyre finner på å stemme likt for å sikre flertall i saker som er viktige for kommunen, der Rødt, MDG og Venstre ikke vil være med. Én slik sak er elektrifisering av Melkøya. Selv om kommunestyret i Harstad ikke har makt over den, er den et eksempel på en sak der Ap og Høyre har rent flertall i Harstad.

iHarstad ser frem til at dette kan bli et spennende scenario. Det kan bli et mer uoversiktlig politisk landskap, flere heftige debatter, mer temperatur - ja rett og slett en ny giv i kommunestyret. Så Eivind Stene, ikke se mørkt på det. Har du et knakende godt forslag, så kan du få med deg Høyre og mellompartiene og piske Arbeiderpartiet.