De siste dagers oppslag i lokalmediene er ingen lystelig lesning, men selvsagt ingen overraskelse.

På en oversikt som UNN-styret fikk seg forelagt er altså Harstad helt på topp av 24 kommuner i fylket hva gjelder ferdigbehandlede pasienter som venter på en plass der de hører hjemme, nemlig i egen kommune.

For de av oss som befinner oss i faresonen( vi er nå vel 4000 over 67 år) er det bare å realitetsorientere seg snarest mulig: Nå må vi holde på hattene, drikke Møllers tran, ta havregrøt og 5 om dagen, smøre rullatorhjulene og - for Guds skyld- unngå hofte- og lårhalsbrudd, for nå blir det trangt både på plasser og på budsjettene fremover!

Det opplyste kommunalsjef Skaar på et møte nylig i Pensjonistforeningen:

- mindre midler til tjenester

- færre hender

- stadig flere eldre, bølgen er et faktum.

Det visste vi vel fra før, men har politikerne tatt det godt nok inn over seg?

« I have a dream» sa Martin Luther King.

Måtte « Vi over 60 « få et lite gladoppslag i avisen hvor lovnaden fra HT 11. mars 2021 ble realisert… «Beroliger folket, lover god og trygg hjelp til syke og eldre».

Er det ikke snart tid for å flytte fokus over fra de mange ikke lovpålagte tjenester og «opplevelser», og over på denne lovpålagte?

UNN skal ha ros for å sette søkelyset på et tjenesteområde som både skader sykehusets tjenester, men som også ser ut til å være ei sovepute for kommunen.