Gå til sidens hovedinnhold

Økning i svært alvorlige avvik i Harstad kommune

På ett og et halv år er økningen i svært alvorlige avvik på 36 prosent i Harstad kommune.

Første halvår 2021 er det registrert 49 saker med gradering «svært alvorlig.» Dette er høyere enn tidligere perioder. Høsten 2019 var tallet 36. Svært alvorlig er definert slik i kommunens prosedyrer: «Situasjonen forårsaker uopprettelig/ langvarig skade/ tillitsbrudd. Fare for liv og helse.»

Mest i skole og helse/omsorg

I grunnskoler er det første halvår 2021 registrert 17 svært alvorlige avvik. De fleste av disse er saker med utagerende elever som sparker, lugger, slår, kaster gjenstander på lærer, har stygt språk og knuser vindu med steiner. Det er slåssing mellom elever og lærere som får slag og spark både i ansikt og kropp, skriver kommunedirektøren.

Avvikstallene skal behandles i flere kommunale utvalg, og i kommunestyret 30. september.

I helse og omsorg er det registrert 24 svært alvorlige hendelser, herav 12 som berører ansattes HMS. Øvrige er feilmedisinering, manglende samhandling/informasjon om pasienter og utagerende pasienter som forulemper medbeboere. Det er også registrert gjentatte brannfarlige episoder med pasienter som røyker på rommet på natta og brudd på forskrift om brannforebygging.

Les også

Nå skal Gretes kamp diskuteres i kommunestyret: – Pappa er så mye mer enn bare Brandsdal-saken

1.412 avvik totalt første halvår

Antall avvik totalt første halvår 2021 er noe lavere enn sammenlignbare perioder, men antall HMS-avvik, manglende tjenestelevering og svært alvorlige avvik er altså noe høyere. Forulemping av tjenestemottakere er omtrent som tidligere perioder.

Det er registrert totalt 1.412 avvik første halvår 2021.

– Antall avvik holder seg forholdsvis stabilt fra år til år med noen variasjoner for de ulike kategoriene. Avviksmeldingene brukes til forbedringsarbeid i organisasjonen og som grunnlag for risikoreduserende tiltak. Det er et lederansvar å sette avvik på dagsorden og følge opp at systemet er i aktiv bruk i henhold til kommunens avviksprosedyre, skriver Hugo Thode Hansen, kommunedirektør.

Les også

Edvin advarer mot trenden etter nesten-ulykke: – Jeg ble så redd

Fryktkultur?

Jørn Hofsø Hjellnes i Rødt spurte i kommunestyret torsdag om det eksisterer en fryktkultur i sykehjemmene. Dette på bakgrunn av et avisinnlegg hvor ansatte opplyser at de ikke tør å stå frem med navn, fordi de frykter represalier dersom de melder avvik eller er kritiske. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen svarte at ingen skal trenge å frykte å stå frem dersom de melder fra, og at saken skal diskuteres videre med tillitsvalgte og ledere ved sykehjemmene.

Les også

Gustav (22) og Tor-Anders (24) gikk rett fra skolebenken til jobb i Harstad: – Har vært helt fantastisk