I studien, som er publisert i det britiske tidsskriftet BMJ , har forskerne undersøkt nasjonale tall fra Sverige, nærmere bestemt én million registrerte koronatilfeller i perioden februar 2020 til mai 2021.

Undersøkelsene viste at det var økt risiko for alvorlig blodpropp i lungene opp til seks måneder etter covid-infeksjonen, mens det var økt risiko for blodpropp i beinet opptil tre måneder etter.

Selv ved milde sykdomsforløp var det økt risiko for bloddpropp. Risikoen var riktignok større hos personer med alvorlig sykdomsforløp samt personer med underliggende sykdommer, ifølge studien.

Risikoen avtok imidlertid lenger ut i pandemien, noe forskerne tilskriver effekten av vaksinene og stadig bedre kunnskap om behandling av covid-19.