Senterpartiet har krevd omgjøring av det fem år gamle vedtaket om å bygge opp Evenes som base for maritime overvåkingsfly. De ønsker flyene stasjonert på Andøya. Ap-ordførere i regionen mener det er urealistisk.

Siden vedtaket i Stortinget i 2016 er det investert og inngått kontrakter for flere milliarder på Evenes og Forsvaret har ansatt nærmere 200 personer på basen som skal ta imot flyene når de kommer fra USA til Evenes om noen få måneder.

Dette skriver Arbeiderpartiets ordførere i Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik i en pressemelding.

De er godt kjent med at Senterpartiet har vært imot vedtaket Stortinget gjorde i 2016, men forventer at beslutningen ligger fast når Arbeiderpartiet nå skal lede en ny regjering.

Les også

Hans Krogstad fant mystisk ring på fjellet, så skjedde noe helt spesielt: – Magisk!

– Det er lenge siden det var for sent å gjøre om på dette vedtaket. Både basen og organisasjonen er under oppbygging. Mye er klart allerede og enda mer i løpet av neste år. Folk har flyttet til Evenes-området for å være klare til å gjøre jobben herfra. Flyene er her om noen få måneder, sier ordførerne, Kari-Anne Opsal (Harstad), Helene Berg Nilsen (Tjeldsund), Terje Bartholsen (Evenes) og Rune Edvardsen (Narvik) i en felles uttalelse.

Ordførerne skriver at de er opptatt av at det er strategiske, nasjonale og sikkerhetspolitiske vurderinger som ligger bak beslutningen om å bygge opp Evenes og at store endringer i forsvarspolitikken ikke bør være tema for regjeringsforhandlinger.

– Dette er langsiktig forsvarspolitikk og ingen lokaliseringsdebatt mellom vår region og Andøya. Vi har fra vår side lagt mye krefter i å ta det ansvaret nasjonale myndigheter har gitt oss og vi er godt rustet til å gi Forsvaret både gode boforhold, utdanning og andre tjenester de har behov for. Det er dessuten behov for hver krone på Forsvarsbudsjettet, det kan ikke sløses bort store penger på slike omkamper. Samtidig forventer vi at Andøya får solid støtte fra staten i den positive omstillingen som allerede er i gang der, sier ordførerne.