Det pågår byggearbeider i Steinveien, blant annet rett nedenfor Kanebogen skole. Det medfører en midlertidig omlegging av trasé for all trafikk i perioden  29. juni til 15. juli.

– Det skal lages dype grøfter for vann og avløp samt at det samtidig vil pågå transport av boligmoduler til prosjekt Tanåsen gjennom Olderveien, melder Harstad kommune.

Dette medfører en midlertidig stenging av Steinveien. 

– Det er først og fremst sikkerhet for myke trafikanter som er bakgrunn for den midlertidige stengningen.