Gå til sidens hovedinnhold

Oslo har 30 parsellhager: - Harstad burde ha minst en eller to

Rødt i Harstad mener det bør være enklere å drive landbruk i miniskala i Harstad.

I mai i år så satte Jørn Hofsø Hjellnes, hans kone og deres to små gutter potet, sådde gulrot, rensket jordbærlandet og sådde diverse annet.

I år som tidligere år så er de selvberget med potet, jordbær og annet av markens grøde. Dette i sin egen hage i Harstadbotn.

– Vi er heldige. Ikke alle har denne muligheten til å dyrke i egen hage. Noen bor i leilighet, leier bolig eller har så liten hage at dette ikke lar seg realisere, sier Rødt-politikeren.

Hvis vi sammenligner Harstad med andre byer så har de fleste parsellhager, i helt eller delvis kommunal regi, mener Hjellnes.

– Harstad og omegn er landbruksområde, så hvorfor kan ikke vi? Oslo har over 30 parsellhager, sammenligner vi innbyggertallet burde Harstad ha minst en, helst to.

Tar opp saken politisk

I neste ukes kommunestyremøte tar Hjellnes saken til øverste politiske hold. Da legger han fram forslag om å utrede kommunal parsellhage, ulike driftsmodeller og hvor det kan være aktuelt å anlegge en slik hage.

– Parsellhagedyrking oppfattes nå ofte som et viktig element i byutviklingen. Stadig flere ser hvordan parsellhager kan fungere positivt for integrering, og hvordan hagene kan bidra til god folkehelse og livskvalitet.

Parsellhagedyrking kan også sees på som viktig i et miljø- og klimaperspektiv, sier Hjellnes. Tidligere ble parsellhagene i stor grad dyrket for å drive matauk, og parsellene var store. I dag er det vanlig med mindre parseller (ofte mellom 20-50 m2), og mange parsellhagedyrkere vektlegger selve gleden ved å se det spire og gro og å høste egendyrket grøde.

– Parsellhagene er blitt viktige steder for rekreasjon, kreativitet, tilhørighet og sosialt fellesskap, og de har betydning både for psykisk og fysisk helse.

Kan redde utbyggingstruede områder

Rødt i Harstad sier at parsellhager sammen med andre urbane dyrkingsprosjekter bidrar til et variert og grønnere bylandskap. De bidrar også til å øke kunnskapen om det økologiske samspillet i naturen og lokal matproduksjon. Noen steder har de bidratt til å sikre at verdifull matjord i utbyggingstruede områder tas i bruk.

– Skal en parsellhage være liv laga, er det ofte en fordel å gjøre et godt forarbeid og dra nytte av andres erfaringer, understreker politikeren.

Les også

Arnt Marius er ny leder i Hinnstein

Les også

71 ble syke etter Hurtigruten-turen der Terje Erlid var doktor - nå er politiet ferdig med etterforskningen