I Harstad er det 346 helt ledige personer ved utgangen av april opplyser NAV Troms og Finnmark i en pressemelding. Men det er 809 personer færre enn fra i fjor.

Ved utgangen av april er det 3 614 helt ledige og 2 671 delvis ledige i Troms og Finnmark, noe som gir en ledighet på 2,8 prosent og 2,0 prosent i hele fylket.

Sammenliknet med april i fjor er nedgangen på 62,6 prosent. Andelen helt ledige er ikke endret den siste måneden, men situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet forøvrig hvor 4,0 prosent er helt ledige og 2,5 prosent er delvis ledige, skriver NAV.

Se tall for helt ledige personer, arbeidssøkere på tiltak og registrerte stillinger fordelt på Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord og Ibestad lengre ned i saken.

Står i fare for å skyves enda lengre unna arbeidsmarkedet

Av alle ledige i fylket er totalt 2 354 personer permitterte, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Blant disse er 1 018 personer helt ledige og 1 330 personer delvis ledige som følge av permittering.

Enkelte grupper var særlig utsatte på arbeidsmarkedet også før pandemien, og koronasituasjonen har økt risikoen for at flere nå står enda lengre unna arbeidsmarkedet, skriver NAV. En ny analyse fra NAV viser utviklingen for fire grupper arbeidssøkere som anses å være særlig utsatt på arbeidsmarkedet. Disse gruppene er unge under 30 år, de med lite eller ingen utdanning, innvandrere og de som har kort tid igjen av dagpengerettighetene.

Disse står nå i fare for å skyves enda lengre unna arbeidsmarkedet.

– Det sies ofte at vi har for lite folk og stor mangel på arbeidskraft i nord, men lite om hvordan vi kan gi jobbmuligheter til alle. Behovet er større enn noen gang til å legge innsats i å få mange flere inkludert i arbeidslivet og verdiskapingen i nord. Svært mange som står utenfor arbeidslivet er topp motiverte og klare for å komme seg i jobb. Vi håper mange flere arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor i nord, vil se på muligheter for å tenke annerledes når de skal ansette, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.

Antall helt ledige personer, arbeidssøkere på tiltak og registrerte stillinger:


Helt ledige

Antall arbeidssøkere

Ledige stillinger

Harstad

346

88

242

Tjeldsund

29

15

35

Kvæfjord

28

14

11

Ibestad

24

Ingen tall

1