I disse dager kan vi lese og høre om gjenåpningen av Andfjordferga, Gryllefjord - Andenes.

Det er selvsagt en glad dag for Gryllefjord og forståelig at dette ble behørig feiret med hornmusikk og kaker! Nå setter kommunene Andøya og Senja alle krefter inn på å få etablert et helårlig samband.

Det som er gledelig er å konstatere hvordan næringslivet i de to kommunene så helhjertet støtter opp, og det er nettopp nøkkelen til å få realisert tilbudet.

Men, hvor er så Øylandsruta- fergeforbindelsen Sør Senja/Skrolsvik- Harstad? Som en av initiativtagerne i oppstarten 1997/98 har jeg gått litt tilbake i fergas historie.

Det har vært en litt selsom reise - bokstavelig talt ! Gjennom mer enn et tiår, har det ikke manglet på forklaringer, bortforklaringer, utspill fra politikere i ansvarlige posisjoner, samferdselspolitikere og fylkesråd, utredninger og søknader om midler og utallige prisverdige ledere/kommentarer, blant annet fra Folkebladet.

Men - fergekaia i Skrolsvik som vi fikk etablert for ca 25 år siden, står fortsatt ubrukt, og er kanskje ubrukelig nå? Øylandsruta fikk aldri sjansen til å vise sin berettigelse, tilfeldigheter og lite profesjonalitet i driftsopplegg ble dens sjebne.

For meg er det en gåte at reiselivet og næringslivet i Harstad ikke følger eksemplet til Senja og Andøya og engasjerer seg i å få Øylandsruta på ny opp å stå.

Uten en fergeforbindelse forblir Harstad en blindvei, uten kontakt med de to store reiselivs destinasjoner, Lofoten og Senja.

Ikke rart at Destinasjon Harstad nå har tatt "bolig" i rådhuset - tro det eller ei! Trist det hele spør du meg!