Jeg anbefaler Per-Willy Amundsen å ta en prat med Forsvarssjefen. Han har forstått hva Pride handler om, og han viser respekt for hen og alle de som i generasjoner har lidd og lider pga. av såkalte vanlige folks oppfatning av hva som er normalt og såkalt Ikke normalt.

Per-Willy Amundsen er en høytstående politiker som har et spesielt ansvar og det forplikter. Jeg er sjokkert over at det er mulig å ytre seg på en slik måte at han fornærmer og tråkker på mange som han f. eks samarbeider med, som han ikke engang vet er homofil, trans, lesbisk eller f. eks skeiv. Det påberoper enhver politiker et stort ansvar å forholde seg til det mangfold av mennesker som har valgt dem inn på Stortinget.

Jeg kan garantere deg Per-Willy Amundsen at vi er flere i Harstad og i landet forøvrig som nå IKKE vil ha deg inn på Stortinget.

Jeg kan gjerne være med å diskutere og være enig eller uenig i sak. Men å gå løs på menneskeverdet er noe helt annet.