I et Facebook-innlegg publisert tirsdag kveld raser stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP) etter uttalelser i radioprogrammet «Shaun på P13» som sendes av NRK.

– Det var en reaksjon på det som åpenbart var antisemittistiske uttalelser fra programleder, som NRK heldigvis har beklaget i ettertid. Men uansett så er det dessverre gjennomgående i NRKs dekning av Midtøsten at de har en lite balansert fremstilling av Israel og situasjonen der, sier Amundsen til iHarstad.

I radioprogrammet skal radiovert Shaun Henrik Matheson blant annet ha uttalt « (...) noe vi aldri må glemme: Israel er en okkupasjonsmakt, det er et apartheid-regime der noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker, og der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse.», ifølge Medier24 som har transkribert delen av radioprogrammet der Matheson kritiserer Israel.

– Dobbeltmoral

Til VG uttaler Charlo Halvorsen, underholdningsdirektør i NRK, at innslaget var «et sleivspark som gikk over grensen for hva som er greit». Delen der Matheson snakker om Israel er fjernet, og Halvorsen beklager på det sterkeste.

– Det skulle bare mangle at de ikke beklaget det. Men det gikk en stund før beklagelsen kom, og de hadde jo ikke noe valg. Selvfølgelig måtte de beklage dette. Jeg håper at dette vil få et etterspill og at det vil bli tatt opp som sak i kringkastingsrådet, sier Amundsen

Politikeren synes at det er en ganske ekstrem dobbeltmoral, og at NRK viser en berøringsangst når det gjelder andre grupper, men kan tillate seg å snakke stygt om jøder og Israel.

– Det er ikke første gangen, selv om dette er grovt. Sannsynligvis kan dette berøres av Straffeloven §185 som handler om hatefulle ytringer. Jeg er imot den paragrafen for jeg mener den begrenser ytringsfriheten. Men NRK har et redaksjonelt ansvar og her ser man nok en gang at de har veldig lett for å snakke negativt om Israel og jødene.

Løsningen på det Amundsen mener er en ubalansert fremstilling av situasjonen i Israel, der NRK har for mye makt, er å legge statskanalen ut for salg.

– Frp har vedtatt som sin politikk at vi vil selge NRK. Det har vi hatt veldig lenge i vårt program, men jeg mener det er enda viktigere nå.