BLV: Fredag 17. februar cirka klokka 22 gjennomførte politiet i Vesterålen en trafikkontroll i Sigerfjord.

– Det var en vanlig rutinekontroll. Personenes adferd ga oss skjellig grunn til mistanke og til å foreta ei ransaking av bilen, sier politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen til Bladet Vesterålen.

Politiet stoppet og kontrollerte bil midt på veien – sjåfør mistenkt for ruskjøring

– Det ble gjort funn av cirka 1 kg amfetamin og rundt 2 kg hasjisj, som politiet beslagla. Tre personer ble pågrepet og fremstilt for retten hvor de ble varetektsfengslet i to uker, opplyser politiet på Sortland.

Dagen etter ble det også foretatt et søk gjennom Sigerfjordtunnelen, med hund, for å utelukke lagring av narkotika inne i tunnelen.

Kjent for politiet

Bentzen opplyser at det dreier seg om tre menn, i 20- og 30-årene. Ingen av de tre har stedstilhørighet i Vesterålen, men de er kjent for politiet fra tidligere.

Politiet er av den formening av narkotikaen var ment for rusmiljøet i Vesterålen.

– Bakgrunnen for dette er de funnene som etterforskninga vår har avdekket, sier Bentzen til Bladet Vesterålen.


– Dette beslaget er såpass stort, at det anses som grov narkotikakriminalitet. Omsetning av narkotika er ei samfunnsutfordring og politiet har søkelys på av avdekke omsetning og salg av narkotika i lokalsamfunnet, understreker Bentzen i pressemeldinga som politiet i Sortland sendte ut torsdag.

Sigerfjordtunnelen holdt stengt mens politiet gjennomsøkte den

– Mer vold i rusmiljøene

Politiet skal bruke mindre ressurser på å slå ned på bruk av narkotika og mer på omsetning og salg.

– Det forebyggende arbeidet i heimen blir nå mye viktigere. En viktig grunn unge oppgir for å ikke bruke narkotika, er at de ikke ønsker å skuffe foreldrene. Dernest at de ikke ønsker å bli skadet gjennom narkotikabruk, og den tredje grunnen er frykt for å bli tatt av politiet.

Berntzen sier politiet må finne andre måter å jobbe på, når rusmisbruk først og fremst skal anses som et helseproblem. Blant annet vil man samhandle tettere med SLT-koordinatorene i kommunene.

– Vi ser at når vi har mindre søkelys på bruk av narkotika, kommer politiet seinere på banen en tidligere. Da skjer det også mer vold i rusmiljøene, sier han.

Færre narkosaker for politiet, men det er med vilje: – Det hadde vært enkelt å ta folk for bruk