Innlegget ble opprinnelig publisert på Nordnorsk debatt.

Forbannet på stortingsrepresentantene jeg har gitt min stemme til.

De har stukket meg i ryggen. Nå er det ikke lenger en fjern fantasi å sette livet til som norsk soldat i kamp mot russiske stridsvogner på norsk jord.

Hvorfor vedkjenner ikke stortingsrepresentantene jeg stemte på at dette er et faktum?

Dersom det er et faktum, så gir de vel meg en fair sjanse til å vinne over de russiske stridsvognene?

En fair sjanse hadde vært å gi meg den treningen og utrustningen jeg trenger for å vinne over de russiske stridsvognene. Populært kalt 2% av BNP.

Det unner ikke stortingsrepresentantene meg.

Javel, da får jeg ta det til etterretning og forberede meg på kampen med det vi har.

Viljen til å slåss for vår frihet og selvstendighet får ikke stortingsrepresentantene ta fra meg.

Realpolitikk

NATOs har iverksatt sin kollektive forsvarsplan.

La det ikke være noe tvil. Vi – Norge - er en del av den. Vi er heldige. Vi er del av et sterkt lag - NATO - som forbereder seg for å vinne den kampen som kan komme.

Våre soldater som jobber med denne krisen til daglig planlegger med den styrken de har, ikke den styrken de skulle ønske seg.

Vi slipper unna en mulig katastrofe fordi vi er del av NATO.

Ikke fordi vi – Norge - har forberedt oss slik ledelsen av NATO har bedt oss å gjøre (2% av BNP).

Norge er en humanitær stormakt og Norge er et militært utviklingsland.

Kampkraft

Evnen til å avskrekke en motstander som måtte vurdere bruk av militærmakt mot oss i Norge kalles kampkraft. Kampkraften er enkel å beskrive gjennom et regnestykke:

Kampkraft = Forsvarsevne x Forsvarsvilje.

Forsvarsevne kan beskrives som den utrustningen og treningen våre soldater har.

Utrustning er forsvarsevne i form av for eksempel militære fartøyer, fly, kampvogner, håndvåpen og logistikken som sørger for at utrustningen kan fungere over tid.

Forsvarsevne er militær trening i form av for eksempel tjenestegjørende dager for heimevernssoldaten, flytimer for pilotene, seilingsdøgn for våre soldater som tjenestegjør om bord i våre militære fartøy.

Faktoren forsvarsevne er like representativ i dag når kampkraften skal avskrekke en motstander fra å bruke militærmakt mot Norge som den dagen soldatene må bruke sin utrustning og trening for å sloss mot en motstander som velger å bruke militærmakt mot Norge.

Stortingsrepresentant: Det er din plikt å føre en forsvarspolitikk som sikrer at vi avskrekker motstanderen fra å vurdere bruk av militærmakt mot Norge.

Forsvarsvilje kan beskrives som Norges motivasjon til å risikere norske liv for å sloss mot en motstander som velger å bruke militærmakt mot Norge.

I tiden etter Berlinmurens fall har stortingsrepresentantene bevilget penger til etablering av forsvarsevne (utrustning og trening) over forsvarsbudsjettet i en stadig mindre grad. Dette er dokumentert i snart en generasjon av dem som faktisk har peiling på slikt.

Forsvarsviljen på Stortinget er stadig blitt mindre, år for år.

Trusselen i form av en motstander som kan antas å velge bruk av militærmakt i den hensikt å utfordre vår frihet og selvstendighet i Norge har vært fjern.

Stortingsrepresentantene måtte veie sitt engasjement i vår kampkraft opp mot andre saker som sikret dem bedre oppslutning, og sikker plass på Stortinget.

Forsvarssak har ikke vært noen vinnersak for politikere som ville vinne en plass på Stortinget.

Det har vært viktigere å sikre seg plass på Stortinget enn å snakke om hvordan kampkraften skal sikre Norges frihet og selvstendighet.

Kampkraften som skal sikre at krigen aldri kommer til Norge.

Aldri mer 9.april (?). Jeg ser på kalenderen. Det er ikke lenge til 9.april.

Forsvarsviljen finnes ikke representert på Stortinget. Så enkelt er det.

Forsvarsviljen i Norge er derfor redusert til en enkeltmannsfaktor. Norske soldater må finne motivasjon for å være klar til kamp med det de har når de må. Dette er et faktum, enten soldaten tjenestegjør på land, til sjøs eller i lufta.

Noen soldater er allerede inne til tjeneste. Enten i form av førstegangstjeneste eller erfarne soldater med årelang tjeneste.

Vi andre soldater finner frem uniformen, ser over utrustningen. Vi snakker sammen. Finner ro i å gjøre oss klare.

Tar notis av at Regjeringen ikke snakker med oss. Forstår bedre og bedre hvorfor "plakaten på veggen" ble etablert gjennom Kongelig resolusjon 10. juni 1949.

Kommunikasjonen fra Oslo er som hentet ut av historiebøkene. Utenriksminister Kohts vurdering natt til 9. april 1940.

Forsvaret - et konkursbo

Forsvaret som etat, og forsvarssektoren som sådan er i Norge et konkursbo. Virksomheten er ikke i stand til å fremskaffe de tjenester som eierne (deg og meg, skattebetalerne) forventer.

Beskrivelser av kampkraften, kjent som langtidsplanen for forsvarssektoren er en fantasi. Langtidsplanen beskriver kampkraft som aldri har blitt realisert.

Kartet ligner mindre og mindre på terrenget.

Det kan være betimelig å stille spørsmålene:

- Hvilken trussel vedtar stortingsrepresentantene som dimensjonerende for langtidsplanen?

- Hvorfor følger ikke stortingsrepresentantene opp Riksrevisjonens funn som dokumenterer gap mellom den vedtatte langtidsplan og realisert kampkraft? (Stikkord: NH90)

Trusselen

Dersom Russland, i en konflikt med en mer eller mindre likeverdig motstander, føler behov for å sikre de strategiske atomubåtene, vil de etablere «bastionforsvaret».

Bastionforsvaret er i seg selv ikke noe nytt. Det samme konseptet ble brukt av Sovjetunionen under den kalde krigen.

Tilnærmingen har blitt videreført av Russland. Ideen er at russerne flytter sine egne forsvarslinjer utenfor eget territorium og -farvann.

Norsk territorium vil med stor sannsynlighet bli berørt, men kanskje ikke slik mange tar for gitt.

– Konseptet er en del av Russlands planlegging for en omfattende konflikt med USA/NATO, spesielt hvis russerne vurderer at konflikten kan eskalere til atomkrig.

En slik konflikt kan oppstå et helt annet sted på kloden, for eksempel i Baltikum, i Svartehavsområdet eller i Stillehavsregionen for den saks skyld, forklarte tidligere etterretningssjef Kjell Grandhageni 2018.

Mens NRK nå melder at Nordflåten har fått klare ordre om å forsvare sine atomvåpen og å være klare for krig, hvilken forutsetning har stortingsrepresentantene gitt våre soldater for å hevde norsk suverenitet over våre havområder? Hvilken norsk evne har vi til å overvåke norske havområder og den tilstøtende interessesfære?

Klarer vi å besvare spørsmålet: Har Nordflåten allerede kastet loss fra sine baser på Kola og seiler ut i Bastionen?

Norge er NATO i Nord. Hvorfor har vi da ikke en forsvarsevne som ivaretar våre oppgaver i NATO gjennom kontroll på hva NATOs motstander i Nord foretar seg?

En mini-marine med fregatter uten anti-ubåtkapasitet i form av maritime helikopter. En maritim luftkapasitet i form av overvåkningsfly og maritime helikopter så desimert at våre NATO-allierte har måttet overta mange av våre oppgaver i Nord. Andøya? Evenes? Nei, oppdragene som «NATO i nord» løses av våre allierte, ikke oss (!)

Ikke fordi våre soldater ikke vil løse oppdragene. Fordi våre Stortingsrepresentanter har gitt dem et konkursbo – etaten Forsvaret - å forvalte.

Finnmark Landforsvar er etablert. Finnmark kan forsvares mot en militær motstander.

Til hvilken pris i norske soldatliv?

Det finnes ingen norsk taktisk helikopterkapasitet i Finnmark som øver på oppdraget i rammen av Finnmark Landforsvar. Det finnes med andre ord ingen militære ambulansehelikopter til å evakuere våre soldater dersom de trenger livreddende førstehjelp etter kamp med motstanderen.

Stortingsrepresentantene gir ikke våre soldater en fair sjanse til å overleve kampen i Finnmark.

Livreddende førstehjelp på sykehus etter kamp med motstanderen i Finnmark er av stortingsrepresentantene vurdert som ikke nødvendig.

Våre soldater i Finnmark forventes å ofre livet utidig billig i en kamp med motstanderen.

Dersom kampen kommer.

Hvordan havnet vi der?

Stortingsrepresentanter! Kjenn deres ansvar som folkevalgte. Gi våre soldater en mulighet til å vinne - om kampen for vår frihet og selvstendighet kommer til Norge.

- Skaff til veie militære ambulansehelikopter for både Finnmark Landforsvar og oss andre som forventes å sloss på oppdrag fra dere.

- Skaff til veie en maritim forsvarsevne som kan hevde vår suverenitet og utøve overvåkning av vår motstander fra luften på en tilfredsstillende måte.

Stortingsrepresentant: Europa brenner. Kjenn din plikt. Ta forsvarsviljen inn på Stortinget. Nå.

Saken er utredet: Alternativ A

Det kan være greit å huske at Forsvarssjefen for noen år siden la frem en fagmilitær anbefaling – der han forklarte at hans alternativ A var det han anså som et minimum for å løse de oppgaver han hadde.

Stortingsrepresentantene finansierte en løsning som var litt lavere enn Forsvarssjefens laveste alternativ (D). En slik prioritering ble selvfølgelig gjort med den kunnskapen våre Stortingsrepresentanter hadde på den tiden.

Skattekroner er en begrenset ressurs, og det kan ikke være lett å prioritere.

Det er min påstand at forutsetningen for bevilgninger over forsvarsbudsjettet nå er endret.

Forsvarssjefen har fått konkretisert sine oppgaver. Han må sørge for at vi klarer å bidra til NATO-felleskapet med det vi har av norsk kampkraft.

NATO har iverksatt sin kollektive forsvarsplan.

Norge trenger nå et militært forsvar for å forsvare vår fred og frihet.

Stortingsrepresentanter – frem forslag i Stortinget om tildeling av 2% årlig av BNP som finansiering av etaten Forsvaret gjennom Forsvarsdepartementet!