Jeg er personlig sett ikke-binær så jeg er like glad i Pride som hvilken som helst transperson, men jeg er sjeldent aktiv i debattene som kommer opp i løpet av den måneden. Ikke fordi jeg ikke liker å krangle med folk, det er jeg jo alltids en fan av. Men fordi at mye av kranglene som dukker opp er så tåpelige at med å svare legitimerer jeg sider av debatten som er så himla bak mål at det blir mer skade enn gagn av det. Spesielt er dette et problem når det gjelder kjønn.

Vi ser jo allerede at en slik debatt startet opp i slutten av måneden når Per-Willy i kjent stil bestemte seg for å offentlig ydmyke seg selv, samtidig som han skaper mest mulig kvalme og dårlig stemning. Dette er jo veldig vanlig så jeg enset ikke dette noe større, men nå er det jo flere som har respondert på dette. Og det jeg ser på som et problem er at kunnskapsnivået er for lavt om dette temaet. Noe av dette kommer av at kjønnsforskning ikke akkurat har vært standard kost i løpet av utdannelsen til folk flest, men det største problemet sitter dypere enn som så. Det er ganske enkelt egentlig og det er at språklig sett er ikke norsk utviklet nok til å kunne brukes i kjønnsdebatten.

Når man snakker om kjønn i moderne internasjonal kjønnsforskning enten om det er i humaniora, sosial vitenskap eller i naturvitenskapen, på det internasjonale plan bruker man i hovedsak to ord: Sex og Gender. Sex er det engelske begrepet for biologisk/fysiologisk kjønn. Gender er det man bruker for sosialt/psykologisk kjønn. At vi på norsk har et ord som betyr begge deler er litt som å ha et ord for negativt og positivt. Så rent faglig sett er det ganske så vanskelig å diskutere dette på norsk, siden vi har et underutviklet vokabular når det gjelder dette temaet.

Les også

Kjære Per-Willy, akkurat nå gjør du en jævlig dårlig jobb - og faktisk en hel del skade

Derfor sitter vi igjen med politikere og andre som rett og slett dummer seg ut når de prøver å uttale seg om dette. For enkelhets skyld vil jeg derfor bruke disse to begrepene i resten av teksten slik at man ikke man misforstå meg. Med det sagt la oss se litt nærmere på Per Willys påstander og hva Eivind Stene har svart. Den første faktapåstanden som begge kommer med er at det eksisterer kun to kjønn, sett fra et biologisk perspektiv. Vi ser allerede her at språkbegrensningene kommer inn, siden de snakker rent ut ifra absolutter her. Men har de rett? Are there only two sexes? Svaret her er ganske enkelt...nei. Det er ikke bare to, verken hos mennesker eller andre arter.

Hos mennesker er 1,7 prosent av befolkningen født med "Intersex-Traits", altså at de er født med genitaliene eller kromosomene fra begge kjønn. Dette kan komme av at de har en annen kromosom-oppbygging enn det som er vanlig eller at noe skjer under fosterdannelsen sånn at man er født med XX-kromosom, men man kommer ut med en penis og testikler, eller omvendt. Eller så kan være født med blandede kromosom-celler..altså at en "kvinne" er født med celler som har XY-kromosomer, eller at noen har XXX, XXY, XYY. Dette er ekstremt forenklet, men dette burde ganske enkelt vise at biologi er ganske vanskelig og at få ting er helt svart-hvitt. Jeg gidder ikke engang å nevne arter som kan skifte sex, har flere en to typer kromosomer, og lignende siden jeg ikke er biolog og jeg vet bedre en å snakke om ting jeg ikke har studert ordentlig.

Neste steg blir jo da å ta for oss Gender. Er det sosialt sett bare to Genders? Kjønnsforskere,psykologer, historikere, sosiologer og de fleste andre fagfeltene som studerer kjønn fra et samfunnsmessig eller psykologisk perspektiv er stort sett enige om at svaret her er også nei. Det var i hvert fall slik når jeg sist gikk på universitetet, og jeg tviler på at de har plutselig snudd seg rundt og skiftet mening på 2 år. Uansett så er dette et utrolig komplisert område med masse fagbegrep og lignende som vi ikke har tid til å gå igjennom nå. Men kort sagt er det her hvor transpersoner kommer inn.

Gender tar for seg den delen av kjønn som er en mental og sosial konstruksjon, type at "jenter liker rosa mens gutter liker blå" eller hvordan man føler om seg selv. Nok en gang dette er en utrolig forenklet forklaring, men det burde holde slik at dere skjønner tegningen. En transperson er da noen som psykologisk og sosialt sett ikke identifiserer seg som den sexen de er født med og "the gender they were assigned at birth". Det kan bety at man ser på seg selv som det motsatte kjønn eller noe utenfor de binære kategoriene som vi er vant til. Så vi ser her at det er mer enn to også, når man tar med de som ikke identifiserer seg selv som hverken mann eller kvinne.

Den neste av de merkbare påstandene gjelder den Skeive Kampen i andre land og hva FRI gjør for den. Jeg syns at det er søtt av Per at han har gjort et helt google søk og tittet på Wikipedia i 2 minutter for å finne landene han bruker som eksempler. At han veldig konsekvent ikke nevner kristne land som kommer med tilsvarende straffer eller land med andre trosretninger enn Islam er jo veldig interessant. Men nå har det jo vært flere Prider hvor temaet har nettopp vært den skeive kampen i andre land. Så FRI har jobbet ganske så mye med akkurat denne tematikken. Til slutt vil jeg snakke om hvordan både Per-Willy og Eivind Stene snakker om barn og skoler i forhold til dette. Per-Willy snakker om hvordan at vi må stoppe FRI og andre fra å påvirke barn med sin “radikale ideologi” og Eivind snakker om hvordan skolen skal være politisk nøytral. Først så vil jeg påstå at å snakke om det som er grunnleggende kjønnsforskning på samtlige universiteter her til lands...ikke er noe jeg personlig ville beskrive som en “radikal ideologi”. Som er et noe ladet uttrykk for å si det mildt.

For det andre så vil jeg snakke om dette med den “Politiske Nøytrale Skolen”. Det er et konsept som folk hiver rundt seg men det har lite med virkeligheten å gjøre. Når jeg gikk på barne-og ungdomsskolen så lærte vi at diktatur er dårlig, at fascismen ikke var bra for verden, at rasisme ikke er akseptabelt og vi lærte om klimaendringer som et menneskepåvirket fenomen. Disse er politiske ting, jeg tror vi er alle enige om disse tingene, men de er like fullt politiske unøytrale. At vi har KRLE istedenfor RLE er også politisk, det var politisk avgjørelse som ble tatt til tross for at KRL ble til RLE blant annet fordi Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte at faget var i strid med menneskerettighetskonvensjonen. Så..nok en gang er denne påstanden beviselig feil. Derfor er det ganske uinteressant at undervisning i Rosa kompetanse er politisk, fordi så å si alt er politisk.

PS. Eivind du har helt rett i at folk ikke trenger å feire Pride og at de ikke nødvendigvis skal få pes av den grunn. Jeg personlig feirer ikke Divali, men du ser ikke at jeg skriver et langt innlegg om hvorfor jeg ikke feirer Divali og at vi må stoppe Hinduer fra å tenne så mange lys fordi det er galt av en eller annen grunn og hvordan i andre land feirer folk heller ikke Divali og hva med dem?! Så jeg vil påstå at reaksjonen ikke kom på grunn av at Per-Willy ikke feirer Pride, jeg snakker kanskje bare for meg selv her men det var ikke akkurat et sjokk. Skal jeg være helt ærlig så tror jeg ikke at han var invitert til å gjøre det heller.