Harstad er en fersk prideby, som hadde sin første pridemarkering i 2018. Pride har gjort Harstad godt, og noe av det beste som har skjedd er at kommunestyret i 2020 vedtok en kjønns- og seksualitetsmangfoldsplan.

Planen skal bidra til å oppfylle visjonen om at alle som bor i Harstad åpent og fritt skal kunne leve sine liv basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønnsidentitet, seksualitet, hvem man forelsker seg i, hvem man velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet.

Det er åpenbart at en slik plan har ført til økt bevissthet om skeiv tematikk i kommunen, men det er litt uklart hva den har ført til av konkrete tiltak.

Tirsdag 6. september inviterte Harstad Tidende ordfører, politi og representanter fra byens skeive miljø til samtale om det er trygt å være skeiv i Harstad. I debatten blei også planen tema. Ordføreren blei spurt om hvordan stoda er, og blei meget vag. Hun sa at Harstad kommune har mange planer og at hun ikke kan ha oversikt over alle, og utfordra Harstad Pride og interesseorganisasjonene til å være vaktbikkje.

Vi synes det er i overkant tilbakelent av ordføreren, sjøl om vi ikke betviler hennes ønske om at Harstad skal være en god by for alle å bo i. Det er kommunens ansvar å følge de planene politikerne vedtar, og en viktig grunn til å utarbeide planen var jo nettopp at slikt arbeid ikke skal overlates til ildsjeler og interesseorganisasjonene aleine.

Vi tror en av årsakene til at det er vanskelig for ordføreren å svare på om planen følges, er at den er litt luftig.

Vi i Rødt kom med innspill til planen når den var på høring, og mente at det måtte komme tydelig fram hvem som var ansvarlige for de ulike tiltakene, og ikke minst etterlyste vi at planen følges av et budsjett. Dette blei ikke fulgt opp av kommunestyret. Vi regner med at det vil utarbeides en ny plan når nåværende planperiode går ut i 2023, og vi i Rødt vil jobbe for at neste plan vil gi oss tydeligere tiltak og finansiering.

I anledning Pride 2022 vil vi i Rødt lansere to helt konkrete forslag for å gjøre Harstad til en mer inkluderende og tryggere by for alle å bo i.

Vårt første forslag er at kommunen benytter seg av kursopplegget Restart i regi av Skeiv ungdom som en del av undervisningen om kjønn, sex og kropp. Vi ber kommunestyret om å sette av de nødvendige midler til at alle elever i 8. klasse får kurset. «Homo» er fremdeles det mest brukte skjellsordet i norske skolegårder og behovet for holdningsskapende arbeid er stort. I HTs debatt i går, var en av de skeive representantene tydelig på at det er ungdommer som i størst grad kommer med hets både via sosiale medier og på gata. Kursopplegget Restart vil også kunne ha avgjørende betydning for ungdommer som bryter med heteronormen, ved å gi mulighet til å møte åpne og trygge skeive ungdommer gjennom Restart.

Vårt andre forslag er at Harstad også får seg en regnbuegate slik Oslo fikk i går. For mange av oss er det helende å se regnbueflagget vaiende fra rådhuset i prideuka.

Det å ha ei regnbuegate hele året rundt, vil være med på prege Harstad og minne oss alle på at vi skal være en trygg og god by for alle å bo i.