Det er høy aktivitet på Heggenkollen for tiden. Lastebil etter lastebil kommer med stein og masser med kjøretøy fra både Harstad maskin og Brødrene Killi.

Aktiviteten diskuteres på bygda, har Trondenes skytterlag fått høre. Også iHarstad har fått henvendelser om alle massene som nå legges ut i området.

– Jeg med flere lurer på hva som foregår og hva som er planen med de enorme mengder med fyllmasse som nå spres utover hele området til Heggenkollen skytebane. Det som var et flott og bynært turområde forandres nå totalt både for folk, fe, fugleliv og insekter forteller en tipser.

Saken fortsetter under bildet


Blir tryggere

Massene som fraktes til området i stort monn er det som graves ut fra tomta ved UNN Harstad der det kommer nytt helsehus. Det er i hovedsak på Trondenes skytterlag og Harstad pistolklubbs områder der massene dumpes og planeres.

Styreleder John Olav Solaas i skytterlaget sier at meningen ikke er å gjøre området verre – heller det motsatte.

– Maskinentreprenørene måtte ha et sted å gjøre av massene. Vi bruker anledning til å flate ut og forbedre terrenget litt. Målet er, om et par år, å ha gressplen fram til blinkene.

Med å planere ut skal man også kunne kjøre traktor med krattknuser for å enklere holde området fritt for vekster.

– Det er en skytebane og ikke et utmarksområde. I plan og bygningsloven er området innmark og det er ikke fri ferdsel her. Derfor setter vi sikkerheten høyere enn tilgangen til offentligheten.

Nå skal området bli mer oversiktlig, både for dyr og turgåere.

– Det skal være trygt å ferdes her. Vi gjør mye for å holde nede vegetasjonen. Det ser nå ut som et anleggsområde, og det vil fortsette noen år framover.

Før var det flere som gikk i områdene der det skytes, men for noen år siden ble det laget alternativ rute i området rundt skytebanen der en ny sti ble utbedret, blant annet med byggematerialer.

– Vi fikk også hjelp fra DNT til å fortelle folk at man bygget ny sti. Nå er nesten all trafikk over skytebanen borte. Folk respekterer flaggregler og skytetider.

Ny voll

Pistolklubben har også fått noen masser. Her har det dukket opp en stor voll nederst på området som er satt opp for publikums sikkerhet. På nedsiden går folk ofte tur til Svartdalsåsen. Ingen turstier er berørt på annen måte.

Skytterlaget bruker også noen masser for å utbedre en parkeringsplass. Dette arbeidet har pågått noe tid, men nå kommer det ekstra mye masser her.

Solaas skryter av Killi og Harstad maskin.

– De dumper ikke bare det de kommer med, men planerer ut og ordner opp. Det synes vi er flott.

På en av turene tidligere i år gikk det galt. En lastebil havnet utfor veien og skled ned en skråning. Sjåføren måtte på sykehus.

Kan komme nybygg

Med tid og stunder kan det komme et innendørs skytterhus i området.

– Vi har følt på usikkerhet rundt vår innendørs skytebane som i dag er på Kanebogen skole. Vi avventer egentlig en beslutning fra kommunestyret om framtiden til Kanebogen skole. Da må vi være klar til å gi gass hvis den skal rives.

En av planene involverer nybygg på Heggenkollen. Også andre områder kan være aktuelle. Prislappen på et slikt anlegg kan bli rundt 30 millioner kroner. Ingen finansieringsplan er på plass.