Høsten 2020 vedtok Harstad kommune en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold for 2020-2023. Som et ledd i denne ønskes det nå å tilby Rosa kompetanse i skoler og barnehager.

Tilbudet er organisert av foreningen FRI. Det skal formidle kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte for å bidra til at skolen og barnehager skal kunne møte kravene i opplæringsloven, diskrimineringsloven og læreplanen. Og slik være et trygt sted for alle barn og elever, uavhengig av hvem man er, hvem man forelsker seg i og hvordan familien man kommer fra ser ut.

– Det vurderes som viktig at kommunen utvikler økt egenkompetanse for ansatte i skolene og barnehagene. Dette slik at gode holdninger kan kommuniseres med barn og elever på en kompetent og trygg måte og gode undervisningsopplegg utvikles, skriver kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Tenker også på de eldre

Kommunestyrerepresentant for Høyre og styremedlem i Åpent Høyre Håkon Vahl jubler over tiltaket

– Dette er kjempekult. Kompetanseløftet er i tråd med handlingsplanen som ble vedtatt før jul, men det er veldig bra at det følges opp så kjapt. Det at førstelinjefolk opplæres i hvordan de skal normalisere annerledeshet er viktig

Vahl er også åpen får at flere får økt kompetansen sin og utfordrer kommunen.

– Jeg håper etterhvert at så mange som mulig får muligheten til å læres opp i dette. For meg tenker jeg at sykehjem hadde vært en fin arena for tiltaket. Homofili ble ikke legalisert før på 1970-tallet og det blir stadig flere åpent homofile på sykehjemmene. Jeg utfordrer dermed kommunen til å innføre dette både på sykehjem, hos politiet og i arbeidslivet, sier han.

Leder i Harstad Pride og styremedlem i FRI Troms og FInnmark Regina Steen Bergman er enig med Vahl.

– Jeg synes det er kjempebra om Harstad kommune nå ønsker å gå i gang med Rosa kompetansekurs for skole- og barnehagesektoren. Harstad Pride har i flere år hatt samarbeid med Rosa kompetanse og tilbudt gratis kurs til både lærere, helsepersonell og barnehageansatte. Der har vi sett at behovet for et slikt kurs har vært stort og det er fulle kurs hvert år.

Hun sier at tilbakemeldingene er positive.

– Det er tydelig at det finnes interesse der ute. Jeg håper også etter hvert at flere enn bare skolene får dette tilbudet.