Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen har ansvaret for fastlegekrisa

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den blå regjeringa (H, V og Krf) og støttepartiet Frp må ta ansvaret for at fastlegeordningen er i fritt fall og er i ferd med å kollapse i mange av landets kommuner.

Ifølge KS nærmer det seg et punkt der det er reell fare for at innbyggere vil miste nødvendige helsetjenester over store deler av landet. KS peker også på flere grep som burde gjøres med selve ordningen. Bla endre finansieringssystemet, endre legevaktordningen, gjøre det enklere å tilby leger fast ansettelser og tilrettelegge for gode faglige fellesskap.

Kommunene har subsidiert fastlegeordningen gjennom flere år, og subsidiene har økt årlig. Men det er grunnleggende feil at kommunene skal overby hverandre for å rekruttere leger. De kommunene med svakest økonomi vil tape. Pengene må og skal komme fra staten, gjennom nasjonalbudsjettet.

Bare i Harstad har kommunestyret bevilget 12 millioner kr ekstra for å stabilisere ordningen. Det har vært viktig lokalt å sikre at vi beholder de legene og legesentrene vi har, at alle skal få tildelt fastlege og redusere belastningen for legene. Hadde ikke et samstemt kommunestyre tatt grep ville flere enn i dag stått uten fastlege.

Ikke alle kommuner er like godt stilt økonomisk som Harstad, og sliter med å ansette leger. Det gjelder spesielt i distriktskommuner. Den store ulikheten mellom kommunene har ikke regjeringen ofret mange tanker.

I 2020 ble handlingsplan for allmennlegetjenesten lagt frem av regjeringen, der planen var å styrke tjenesten med 1,6 milliarder kr fra og med samme år.
Men da kommunene i våres etterlyste handling og mer penger fra regjeringen, i forkant av revidert nasjonalbudsjett, kom helseminister Høie og regjeringspartiene med smuler i form av 75 millioner kr for å "styrke" ordningen. Kravet og behovet i kommunene var på 500 millioner kr.
Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn et hån mot kommunene og innbyggerne.

Senterpartiet har vært klar i sin kritikk av regjeringens håndtering av fastlegetjenesten. Vi har programfestet å prioritere tiltak som skal stabilisere og rekruttere til fastlegeordningen, og gjøre ordningen mer attraktiv for legene. Blant annet må listelengde og legevaktbelastningen reduseres, basistilskuddet økes og ALIS-ordningen (allmennlege i spesialisering) gjøres nasjonal.
Dette vil sikre at legene bruker mer tid i møte med sine pasienter og mindre tid til byråkrati og administrasjon. Og ikke minst kommunene skal bruke sine midler til andre viktige helsetjenester, i stedet for å dekke opp for en statlig oppgave.