Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen vil hjelpe og ikke straffe de som bruker små mengder narkotika: – Dette er en utrolig stor dag

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til ny rusreform.

Istedenfor å straffe ønsker regjeringen å tilby hjelp når det er snakk om mindre mengder narkotika. Dette opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding fredag.

En som er glad for det nye forslaget er Marino Jonassen i Forening for human narkotikapolitikk.

– Dette er en utrolig stor dag. Det er den største sosialpolitiske reformen noensinne, der man fokuserer på å hjelpe og ikke straffe, sier Jonassen.

Forslaget skal behandles av Stortinget i vår.

Les også

Her er de 11 siktede i narkosaken: – Flere møtte hverandre på asylmottak i Harstad

Skal fortsatt være forbudt

Regjeringens rusreform bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag. Narkotika skal fortsatt være forbudt, men mindre mengder narkotika til egen bruk skal ikke lenger straffes. Dette gjelder for kjøp, bruk, besittelse og oppbevaring av en mindre mengde narkotika, fremgår det i regjeringens forslag.

Tidligere har rusreformutvalget foreslått terskelverdier for rusmidler, det vil si hvor mye man kan være i besittelse av uten å straffes for det. Her ønsker regjeringen å gå noe lavere.

Se tabell for de forskjellige rusmidlene nederst i saken.

Men innførsel, tilvirkning og salg av narkotika skal fortsatt straffeforfølges på samme måte som i dag. Det samme gjelder oppbevaring over terskelverdier. Alt stoff blir beslaglagt, uavhengig av mengde.

Les også

Linda forteller at hasjtørken har hatt konsekvenser: – Nå kjøper de sterkere saker

Baserer seg på tillit

I stedet for straff får personer som blir tatt med illegale rusmidler plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet.

– Det som er positivt, er at det vil være færre unge som tvinges inn i ruskontrakter. Man kan basere seg på tillit og åpenhet over tvang og kontroll, forteller Marino.

Ruskontrakt er et alternativ til straff for ungdom som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika.

– Det jeg er så glad for at rusreformen åpner for at ungdommer som blir tatt med for eksempel ett gram hasj ikke skal få en bot, få det i strafferegisteret og urinprøver over lang tid, men heller kan få oppfølging som ikke baserer seg på moralisme og krenkelse, som en urinprøve faktisk er.

Hos den rådgivende enheten vil de få informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika og helsefaglige råd og veiledning.

Les også

Marino var 13 år da han ruset seg for første gang: – Vi tok alt vi kom over

– Rusreformen er en anerkjennelse av at rusproblem i all hovedsak er et helseproblem, og ikke en kriminell handling. Derfor bør det være helsetjenesten som følger opp personer med rusproblemer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen mener at det bør ha en konsekvens å ikke følge politiets pålegg om møteplikt. Det foreslås derfor å innføre et gebyr dersom en ikke møter opp hos den rådgivende enheten.

Gebyr skal likevel ikke gis dersom det vil være urimelig tyngende på grunn av personens økonomi og livssituasjon. Det foreslås at gebyret settes til 2398 kroner.

– Jobben enda ikke er ferdig, men dette er et særdeles godt skritt i riktig retning, avslutter Jonassen.

Dette er de foreslåtte terskelverdiene for de mest vanlige stoffene

Stoff

Straffri terskelverdi

Terskelverdi der hovedregel er påtaleunnlatelse

Heroin

2 gram

5 gram

Kokain

2 gram

5 gram

Amfetamin

2 gram

5 gram

GHB, GBL og 1,4-butandiol

0,5 desiliter

1 desiliter

LSD

1 lapp/«syreblotter»

3 lapper/«syreblottere»

LSD rent virkestoff

1 mg

2 mg

MDMA (pulver/krystaller)

0,5 gram

1 gram

Cannabis

10 gram

15 gram

Sopp inneholdende psilocin/psilocybin

20 gram

50 gram

Khat

500 gram

2 kg

Legemidler

15 rusdoser

25 rusdoser

Les også

Thea (18) begynte å danse da hun var tre år: – Gjør at jeg kan slippe ut det som er på innsiden

Les også

Vil plante 100 dekar skog hvert år: – Feil at gran ikke hører hjemme i Harstad