Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens vaksinestrategi svikter befolkningen 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringens manglende evne til å sikre befolkningen vaksiner mot covid-19 fra kilder utenfor EU er svært kritikkverdig. Det samme gjelder regjeringens beslutning om å skeivfordele vaksiner til Oslo på bekostning av resten av landet. Respekten for smittevernreglene undergraves.

Den opprinnelige vaksinestrategien la til grunn en lik fordeling over hele landet, basert på et ønske om å unngå alvorlig sykdom og død – uavhengig av hvor i landet man bor. Alder er den fremste risikoen, derfor la man lenge til grunn at de eldste og svakeste skulle beskyttes først, uavhengig av bosted. Folkehelseinstituttet (FHI) har slått fast at regjeringens nye vaksinestrategi vil føre til færre dødsfall i Oslo, men flere dødsfall i distriktene. Det fremstår som om et menneskeliv i Oslo Øst er mer verdt enn et menneskeliv i distriktene. Vi kan snart stå i en situasjon der en 75-åring på Senja med underliggende sykdommer må leve i frykt og isolasjon, mens en frisk 55-åring i Oslo kan føle seg trygg. Det er totalt uakseptabelt.

Skeivfordeling av vaksiner burde først være aktuelt etter at risikogruppene er vaksinert, slik flere leger har uttalt. Da ville man langt på vei forhindret alvorlig sykdom og død likt over hele landet, før man prioriterte områder med høyt smittetrykk. Helsedirektoratet ved assisterende helsedirektør Espen Nakstad, har flere ganger uttalt at en skeivfordeling av vaksinen vil ha svært liten, om i det hele tatt noen, effekt på smittespredningen. Dette fordi vi på det nåværende tidspunktet har svært liten tilgang på vaksiner. Prioritering av Oslo vil derfor ikke på noen måte kunne medføre en lemping av inngripende tiltak.

Den samme vurderingen gjøres også av ekspertene på covid-19 i Israel, landet som har kommet klart lengst i å få kontroll på pandemien. «Om vi skulle ha startet vår vaksineringskampanje igjen, hadde jeg gjort akkurat det samme i dag: først vaksinere de eldre, så ville vi ha gitt vaksine til yngre som har sykdommer som gjør dem sårbare for covid-19. Etter det kan man se nærmere på [å] gi flere vaksiner til store byer med høyt smittetrykk», uttalte Ran Balicer til Dagbladet (3. mars).

Som vi har sett gjennom hele pandemien vet vi aldri hvor neste utbrudd kommer. Det kan like gjerne komme i en liten kommune som hittil har hatt lavt smittetrykk. Vi kan da stå i en situasjon der eldre og svake i distriktene blir syke og dør, fordi regjeringen har valgt å gi etter for Raymond Johansens medianstrategi.

Samtidig er det uforståelig hvorfor regjeringen velger å belønne en andel av befolkningen, som over tid har brutt smittevernreglene og medvirket til økt smitte og inngripende tiltak, med vaksiner på bekostning av befolkningen ellers i landet. Det er utvilsomt at den aller største smittespredningen skjer i innvandrermiljøer i og rundt hovedstaden, hvor det er avdekket en rekke tilfeller av brudd på smittevernreglene. Ellers i landet har mange i risikogruppene levd tilnærmet isolert i ett år og fulgt reglene lojalt. Disse innbyggerne må nå betale prisen for at deler av befolkningen i Oslo har oversett smittevernreglene og vist liten respekt for andre innbyggeres liv og helse.

Troms og Finnmark FrP mener alle innbyggere i Norge skal ha den samme rett til liv og helse. All regional skjevfordeling av vaksiner må opphøre og regjeringen må umiddelbart ta initiativ til å sikre innbyggerne tilgang til vaksiner utenfor EU.