Nettavisen: Med to dager igjen av året er det snart klart for å summere opp tidenes største strømregning. Vi har beregnet hva du må ut med for strømmen du har brukt i desember – og hva regningen hadde kommet på uten strømstøtten (se anslag lenger ned i saken).

Fra høsten 2020 til høsten 2021 (tredje kvartal) økte kraftprisen med 430 prosent, viser SSBs prisstatistikk.

Men det var før de uvanlige høye strømprisene den siste måneden, som har pulverisert alle tidligere prisrekorder og utløste det politiske vedtaket om et fradrag i strømregningen for husholdningene for hele første kvartal 2022.

Thor mener dette trikset kan spare deg for penger på strøm: – Jeg ble litt trigget

– Som 100 kroner for et brød

Snittprisen i markedet (spotpris) for desember 2020 var 26,81 øre – i desember 2021 er den 177,9 øre.

Det betyr at prisøkningen fra desember til desember var på hele 563 prosent.

Selv med fradraget på 55 prosent av spotprisen over 70 øre vil regningen bli historisk høy – prisen inkludert strømstøtte blir 340 prosent høyere i desember 2021 enn ett år tidligere.

– Det er alvorlig. Det er som om vi skulle betalt 90-100 kroner for et brød eller 60-70 kroner for en liter melk, sier Frank Salvesen.

Salvesen er administrator for Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm», som nå har over 500.000 medlemmer. Strømprisene rammer folk knallhardt, hevder han:

– Det er mange som har fryktelig stramme budsjetter i utgangspunktet – de kan kanskje sette av 500 kroner i måneden til uforutsette utgifter. Så når strømregningen går fra 1000-1500 og plutselig stiger til 3000 kroner, går ikke økonomien opp.

I motsetning til andre prishopp, er det for mange ingen måte å komme utenom strømprisene på, påpeker Salvesen:

– Folk må jo ha strøm. Det sier sitt når drivstoffdebatten drukner fullstendig etter en prisøkning på over 30 prosent.

Ekstreme geografiske forskjeller

De høye prisene gjelder alle unntatt befolkningen i Midt-Norge og Nord-Norge, med mindre du er blant de få forutseende (eller heldige!) som sitter med en spesielt gunstig fastprisavtale.

De aller fleste betaler nemlig markedspris time for time. SSB-tallene viser at 79 prosent av husholdningene hadde en spotpris-avtale i tredje kvartal 2021.

Når det er to dager igjen av året er dette snitt-spotprisen (pr. kWh) for desember (før moms) i de ulike geografiske prisområdene i Norge, ifølge markedsdata fra strømbørsen Nordpool:

Øst-Norge, Sør-Norge og Vest-Norge: 177,9 øre

Midt-Norge: 68,5 øre

Nord-Norge: 68,4 øre

Nord-Norge har fritak fra moms – strømkunder nord for Trøndelag kan ta utgangspunkt i prisen på 68,4 øre for å beregne hva regningen kommer på – og blir dermed heller ikke omfattet av den statlige subsidien til strømkundene.

Men på grunn av begrenset overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge er det altså enorme prisforskjeller. Og når momsen er iberegnet, blir forskjellene enda tydeligere:

Øst-Norge, Sør-Norge og Vest-Norge: 222,4 øre

Midt-Norge: 85,6 øre

Nord-Norge: 68,4 øre

Men andre ord betaler nordmenn i sør, vest og øst mer enn tre ganger så mye for strømmen som innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark – i en måned med mange kalde dager.

Slik beregnes rabatten

Den statlige strømstøtten vedtatt i desember beregnes som 55 prosent av markedsprisen over 70 øre. Støtten dekker også moms på fradraget.

Med en snittpris på 1,78 kroner, betyr det at fratrekket i regningen blir på 0,74 kr. per kWh (0,59 kr. pluss moms). Fullpris inkludert moms (2,22 kr.) minus fradrag inkl. moms (0,74 kr.) blir 1,48 kr. per kWh (kilowattime).

Det du da må betale per kWh for selve strømmen blir 148 øre inkludert moms, som tilsvarer en rabatt på 33 prosent på selve kraftprisen.

Men i tillegg til dette kommer nettleien og strømleverandørens påslag (som skal dekke handelsutgifter), som beregnes utenom strømstøtten. Dette reduserer den prosentmessige andelen av fradraget til om lag 26 prosent (se detaljer under).

Den «flytende» nettleien hos Norges største nettleverandør, Elvia, er i 2021 på 44,8 øre (inkl. moms). Nettleien består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det samme hver måned, mens det «flytende» energileddet er avgiften per kWh.

Før årsskiftet er fastleddet på 115 kr. i måneden hos landets største nettselskap, Elvia. Elavgiften (16,69 øre pr. kWh i 2021) og Enova-avgiften er inkludert i nettleieprisen. Etter nyttår halveres elavgiften i vintermånedene - dette vil redusere nettleien tilsvarende.

Det er i tillegg til de statlige avgiftene også vanlig med en abonnementsavgift til strømleverandøren på rundt 40 kroner.

Strømprisen + nettleie kommer med det opp i 2,70 kroner per kWh uten strømstøtten. I tillegg kommer altså fastleddet i nettleien og en abo-avgift – samlet er disse faste avgiftene på om lag 155 kroner, men abo-avgiften vil variere. Noen leverandører har ikke denne.

– Det blir kanskje litt dyrere

Med utgangspunkt i disse satsene har vi beregnet hva du må ut med ut for strømforbruket i desember. Grunnlaget er snittprisene i markedet. Det er imidlertid bare et utgangspunkt:

– Men det kan hende det blir litt mer. Det du betaler for er jo faktisk forbruk, sånn at hvis du ikke har flyttet forbruket fra de dyreste timene, kan dette trekke noe opp, sier Jon Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft.

Ut fra markedsprisene og nettleie-prisene hos landets største nettselskap blir dette et anslag over hva du da må ut med for strømforbruket i desember, hvis du bor sør, øst eller vest i Norge:

*Strøm: 1,48 kr. pr. kWhPåslag: 0,04 kr. pr. kWh

*Nettleie energiledd: 0,448 kr. pr. kWh

*Flytende utgift pr. kWh totalt: 1,968 kr.

*Nettleie fastledd: 115 kr.

*Abonnement: 40 kr.

*Faste utgifter: 155 kr. pr. mnd

Dette må du regne med å betale - pluss kanskje litt til

Slik ser strømregningen ut per forbruk – men ta høyde for at du må ut med enda litt mer enn dette:

Forbruk 1000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 2.123 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 2.864 kr. Fradrag: 25,9 prosent av fullpris.

Forbruk 1500 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 3.107 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 4.218 kr. Fradrag: 26,3 prosent av fullpris.

Forbruk 2000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 4.091 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 5.571 kr. Fradrag: 26,6 prosent av fullpris.

Forbruk 2500 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 5.075 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 6.928 kr. Fradrag: 26,7 prosent av fullpris.

Forbruk 3.000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 6.059 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 8.282 kr. Fradrag: 26,8 prosent av fullpris.

Forbruk 3.500 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 7.043 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 9.637 kr. Fradrag: 26,9 prosent av fullpris.

Forbruk 4.000 kWh: (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 8.027 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 10.991 kr. Fradrag: 27 prosent av fullpris.

Forbruk 4.500 kWh (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 9.011 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært12.346 kr. Fradrag: 27 prosent av fullpris.

Forbruk 5.000 kWh (1,968 kr. pr. kWh + faste avgifter): 9.995 kr. Uten strømstøtte ville regningen vært 13.700 kr. Fradrag: 27 prosent av fullpris.

Hytteeierne frykter store regninger med ny nettleie