Gå til sidens hovedinnhold

Reinspikket løgn eller mangel på kunnskap fra Senterpartiet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i iHarstad datert 25.02 kommer Alf Fagerheim fra Senterpartiet med kritikk av rusreformen. Enten lyver Fagerheim bevisst i sitt innlegg, eller så viser han fram skremmende mangel på kunnskap. I sitt innlegg blander Fagerheim legalisering og avkriminalisering. Han fremstiller det som om rusreformen fratar politiet mulighet til å konfiskere besittelse av illegale rusmidler og at disse nå blir lovlig. Det stemmer ikke.

I flere tiår har man ført en krig mot narkotika som har vært langt fra vellykket, og som har krevd mange hundretusen menneskeliv verden over. Erfaringene man har gjort seg etter flere tiår med strafferegime, og som kommer tydelig fram i rusreformutvalgets rapport, straff begrenser ikke rusbruk. Jeg forstår ikke hvorfor Fagerheim er så opptatt av å straff når straff får ikke ned narkotikabruken i samfunnet. Tvert imot, straff kan av og til gjøre vondt verre. Det kan gjøre det vanskeligere for de med rusproblemer å oppsøke hjelp. Det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å avdekke rusproblemer. Og det bidrar til stigmatisering, marginalisering og utstøting av en sårbar og utsatt gruppe. Vi kan ikke lenger stå å se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminelle når de er syke. Rusreformen vil gi disse menneskene friheten og verdigheten tilbake.

Les også

Rusreformen - et farlig signal til de unge

Fagerheim sier i sitt innlegg at regjeringen og Venstre vil legalisere bruk og besittelse av mindre menger narkotiske stoffer, og at politiet ikke lengre kan gripe inn og konfiskere illegale rusmidler. Det er enten reinspikka løgn, eller så har han ikke lest hva rusreformen går ut på.

Illegale rusmidler vil fortsatt være ulovlig, men det vil ikke lenger være straffbart. Politiet vil fortsatt ha myndighet til å konfiskere narkotika hvis det oppdages. Avhengig av om mengden er over eller under terskelverdien, vil personen bli ilagt et møte med en rusenhet i kommunen om den er under terskelverdien, eller de kan bli straffeforfulgt om den er over disse verdiene. Dette er hva vi kaller avkriminalisering, ikke legalisering.

Fagerheim trekker fram ungdom. Jeg er helt enig i at vi må ta vare på ungdommen vår, og at vi må få på plass bedre oppfølging og behandlingstilbud for de som sliter. Men å straffe ungdommer som sliter med rus med bøter, fengsel og inndragning av førerkort er neppe den beste måten å vise omsorg overfor ungdom som har det vanskelig. Tvert imot. Tidligere politimann Knut Røseid sier at politiaksjoner ikke får ned rusbruk blant ungdom. For seks år siden tok sønnen hans sitt eget liv, kort tid etter at han fikk fratatt førerkortet etter hasjrøyking.

Les også

Regjeringen vil hjelpe og ikke straffe de som bruker små mengder narkotika: – Dette er en utrolig stor dag

Heldigvis så har ikke straff alltid like hjerteskjærende konsekvenser. Men å straffe unge brukere rammer skjevt. I Oslo ruser ungdom seg mer på vestkanten enn på østkanten. Likevel registrerte politiet i 2017 nesten tre ganger så mange narkotikaforhold hos unge mellom 10 og 17 år på politihuset på Grønland enn de gjorde på Majorstua.

Med rusreformen vil narkotika fortsatt være forbudt å importere, selge og oppbevare i store mengder. Men vi skal slutte å straffe folk hvis de ruser seg. I stedet vil vi innføre en plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet, hvor brukeren skal få tilpasset informasjon om risiko ved narkotikabruk, om forbudet mot narkotika og om veien ut av rus. Deretter vil vi få et tilbud om kartlegging med sikte på videre oppfølging, hjelp eller behandling.

Hverken ungdom, rusmisbrukere eller debatten er tjent med at det spres løgner og usannheter om hva tiltakene i rusreformen går ut på. Det handler om å gå over fra å straffe de som sliter, til å tilby dem hjelpen de trenger.