Sparebanken Nord-Norges resultat for første kvartal 2022 viser 564 millioner kroner før skatt.

Det er 33 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2021, men i en pressemelding uttrykker konsernsjef Liv B. Ulriksen at hun likevel er tilfreds med tallene.

– Næringslivet i Nord-Norge er robust. Vi var knapt ute av pandemien før krigen i Ukraina var en realitet. I en stadig mer ustabil verden ser landsdelen likevel ut til å klare seg godt. Dette gjenspeiles også i tallene våre. Den underliggende driften er god, men vi har et lavere bidrag fra allianseselskapene enn hva vi har hatt de seneste kvartalene.

Landsdelen har utfordringer

Egenkapitalavkastningen for første kvartal endte på 11,6 prosent. I samme kvartal i 2021 var tallet 13 prosent, melder banken i pressemeldingen.

Til tross for tilfredsstillende resultater og en landsdel der mye går godt understreker Ulriksen at landsdelen også har utfordringer.

– Nord-Norge har utfordringer som vi må ta på alvor. Den negative demografiske utviklingen har vi pekt på over år. Der må vi ta grep om vi skal sikre landsdelen nok og riktig kompetanse i årene som kommer.

1.000 jobber

Sammen med NHO og LO har banken belyst noen av utfordringene som landsdelen nå møter.

– Der har vi fått med oss en rekke arbeidsgivere i å tilby sommerjobber i landsdelen, hvor vi samtidig skal eksponere unge arbeidstakere for alt det fine Nord-Norge har å by på.

Håpet er at flere vil se sin fremtid i nord. Mer enn 1.400 jobber blir nå lyst ut. Denne formen for konkrete tiltak håper Ulriksen det vil komme flere av i tiden som kommer.

– Vi må gå fra ord til handling om landsdelen skal kunne fortsette sin vekst, skriver konsernsjefen

Nøkkeltall:

  • Resultat før skatt: 564 millioner kroner (597)
  • EK-avkastning: 11,6 prosent (13 prosent)
  • Kostnadsprosent: 42,7 prosent (41,6 prosent)
  • Utlånstap: -millioner kroner (-53)
  • Ren kjernekapitaldekning: 18,8 prosent (17,3 prosent)

(Sammenlignbare tall for 2021 i parentes)