Symbolske klimatiltak som er klekket ut av en liten elite i Oslo vil kvele skaperlyst og næringsutvikling i nord. Resultatet blir fraflytting.

Norges befolkning utgjør under én promille av verdens befolkning, og vi står for 0,12 prosent av verdens globale CO2-utslipp. Med dette som bakteppe vil de rødgrønne innføre en lang rekke forbud, påbud og avgifter for å redusere utslippene. Problemet er imidlertid at tiltakene som foreslås vil ha null effekt på klima, men en nedslående og ødeleggende effekt for folk flest i Nord-Norge.

Listen over ekstremt dyre, ineffektive og hodeløse forslag som vurderes seriøst, er skremmende lang. Elektrifisering av sokkelen, karbonfangst og lagring, økte CO2- og drivstoffavgifter, forbud mot å kjøpe bensin- og dieselkjøretøy, sluttdato for oljesektoren, dyrere flyreiser, nullvekstmål og bomringer er bare noen av tiltakene som vil ramme oss i nord ekstra hardt. For det er en vesensforskjell mellom konsekvensene for folk av klimatiltak som innføres i Oslo-gryta kontra Tromsø, Harstad eller Finnsnes.

Frp er tydelig på at norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikes. Vi vil tillate leting og utvinning av olje og gass der det er forsvarlig og lønnsomt. Men i dag er det ingen som diskuterer om og i hvilken grad vi skal videreutvikle norgeshistoriens mest lønnsomme industrieventyr. De rødgrønne driver heller en overbudspolitikk hvor de kappes om å stikke flest mulig kjepper i hjulene for oljeindustrien. Samtidig vil de hindre vekst i andre viktige nordnorske næringer som sjømat og mineraler. Resultatet blir fraflytting. De ofrer lett Nord- Norges fremtidsmuligheter for å blidgjøre klimafanatikerne i EU og FN.

Enkel logikk biter ikke på de rødgrønne. At etterspørselen etter olje og gass vil forbli den samme uavhengig av Norges produksjon, er ikke et faktum de tar innover seg. At Saudi-Arabia, Kina, Russland og USA umiddelbart vil øke sin produksjon for å dekke tapet av norsk ren oljeproduksjon, spiller ingen rolle for dem. Tapte arbeidsplasser, tapte inntekter, tapt velferd, tapt kunnskap og kloke hoder, tapte investeringer og tapt livsgrunnlag, spesielt i nord, er en pris de er fullt villige til å la deg betale for deres symbolpolitikk.

At klimaeffekten globalt sett blir verre fordi urene produksjonsmetoder som eksempelvis skiferolje vil øke, betyr ingenting så lenge de kan markedsføre seg selv som klimavennlige her hjemme. Dobbeltmoral er som kjent dobbelt så bra som vanlig moral for rødgrønne politikere.

Det samme gjelder elektrifisering av sokkelen. Med en prislapp på over 50 milliarder kroner skal de bruke vindkraft fra land til å sende elektrisitet ut til oljefeltene, slik at gassen som i dag omgjøres til strøm på plattformene eksporteres til Tyskland og brennes der i stedet. Klimaeffekten på dette prosjektet er ikke bare null, den skaper unødvendige ekstrautslipp da denne infrastrukturen må produseres og bygges. Og regningen blir sendt til strømkundene.

Det finnes neppe et dyrere og mer meningsløst industriprosjekt i Norges historie enn elektrifisering av sokkelen. Tenk hva Nord-Norge kunne ha utrettet med 50 milliarder kroner dersom klimaeliten hadde satset på å utvikle distriktene og menneskene som bor der, i stedet for å ødsle enorme verdier vekk på direkte idioti. Ett stikkord er Nord-Norgebanen.

Fremskrittspartiet har håp og tro på både fremtiden og befolkningen i nord. Vi forstår at vi ikke kan nedlegge og gi fra oss vår største og viktigste inntektskilde, all den tid det ikke finnes reelle alternativer. Vi aksepterer ikke at den nordnorske befolkningen skal få lavere livskvalitet, færre muligheter og dårligere velferd som en konsekvens av de rødgrønnes iver etter å nedlegge og forby landets viktigste næring. Vil du ha utvikling og investeringer i nord, finnes det bare ett reelt alternativ.