Ronny og Stian passer på at koronaen ikke sprer seg videre