Også i Harstad opplever kommunen at utfordringer knyttet til psykisk helse blant barn og unge øker i omfang.

– Det er ikke lett å takle en stressende hverdag med press fra alle kanter - på skolen, i idrettslag/foreninger, på sosiale medier, fra venner og kanskje til og med familien. Og er det én ting lærerstreiken har vist oss, så er det at barna og ungdommen trenger all den hjelpen de kan få for å forebygge og redusere psykiske plager, sier lærer og kommunestyrerepresentant Oskar Alvereng (MDG).

Psykiske utfordringer

Ungdataundersøkelsen fra Harstad i 2021 (ekstern lenke) viser at barn, i blant annet ungdomsskolen, har større utfordringer nå enn det som tidligere er målt – kanskje spesielt blant jenter:

Hele 22 prosent av jentene på 8. trinn oppgir at de ukentlig opplever press som de i stor eller meget stor grad har hatt problemer med å takle, og i 10. klasse øker det til 31 prosent.

Samtidig oppgir 29 prosent av jentene at de i løpet av den siste uka har hatt psykiske plager, og kun 55 prosent av jentene er fornøyd med egen helse.

Lærer, ikke psykolog

Alvereng, som selv er lærer, peker på at livsmestring og folkehelse har kommet inn som tverrfaglig tema i den nye læreplanen fra 2020. Her heter det blant annet:

– Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

– Det er ikke småtterier for en norsklektor å skulle være ansvarlig for «mestring av eget liv», sier Alvereng, og fortsetter:

– Derfor må også psykologene inn i skolen, der barna og ungdommen vår tilbringer mye av tiden sin.

Oskar Alvereng og MDG mener det trenges mer helsepersonell med fagkompetanse på psykisk helse inn i og på skolen. De mener psykologer spesifikt rettet inn mot skolen som kan være lett tilgjengelig til enhver tid er veien å gå, slik at elever i større grad kan få hjelp med sine psykiske utfordringer.

Alvereng har tidligere uttalt seg kritisk til nedtrekk i skolen, blant annet på grunn av konsekvensene for elevene som ikke blir sett:

Vil senke terskelen

– Slik systemet fungerer i dag, tar det altfor lang tid før barn og unge i Harstad får den hjelpen de trenger, sier Alvereng. Han mener at vi trenger skolepsykologer som er tilgjengelig i skolen, slik at barna og ungdommen vår opplever at det er lett å be om og få hjelp før problemene vokser seg større.

I kommunestyret torsdag kommer det opp to saker som berører de psykiske utfordringene barn og unge i Harstad står i for tiden.

Derfor vil Oskar Alvereng og MDG fremme et forslag om at kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede hvordan Harstad kommune kan etablere en skolepsykologtjeneste med virkested ute i skolene fra 1. august 2023, og legge frem saken for kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett for 2023.