Mannen røyket i juni 2021 flere jointer med hasj natten før han kjørte bil. Han ble stoppet av politiet på Nordvikmyra neste ettermiddag Siktede erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen, og avga en uforbeholden tilståelse i Midtre Hålogaland tingrett 18. februar.

Analyseresultat av blodprøver viser at han hadde en THC-konsentrasjon i blodet på 0,0146 mikromol per liter blod, noe som overstiger straffutmålingsgrensen svarende til 0,50 promille.

Påvirkningsgraden ligger i det nedre sjiktet og det foreligger ikke opplysninger som tilsier at kjøringen har medført farer utover den generelle faren som ruspåvirket kjøring innebærer. Retten finner at det er tilstrekkelig at det reageres med en betinget fengselsstraff.

Retten finner at boten skal settes til 10 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager dersom boten ikke betales. Videre idømmes han tap av føreretten for en periode på 12 måneder. Mannen må avlegge full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av føreretten.