Regjeringen forslag til rusreform vil gjøre det enklere for unge å få tak i sterkere narkotiske stoffer.
Nå må de tenke seg godt om ellers ødelegger de flere unge liv.

Regjeringen med Venstre i spissen vil legalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotiske stoffer. Uten at politiet kan gripe inn og frata vedkommende for besittelse av narkotika. Det være seg bla cannabis, kokain, heroin, amfetamin, LSD, GHB og MDMA.

Den nye rusreformen er et skritt i retning av å avkriminalisere og legalisere narkotika. Det er en farlig vei å gå. Det er et farlig signal å sende til ungdom.

Det er også et farlig signal å sende til gjenger og enkelt personer som omsetter narkotika. De vil med regjeringens rusreform få fritt spillerom for å omsette doser under foreslåtte terskelverdier.

Det er selvfølgelig feil å straffe tunge brukere. De trenger hjelp, ikke straff.
Disse kan skjermes gjennom hjemmel i lovverket.
Men det blir samtidig feil å nærmest oppfordre unge til at det er greit å besitte og bruke mindre doser narkotika, uten at det får følger.

Politiet bør og skal derimot ha myndighet til å frata all besittelse og bruk av narkotika. Uten at det medfører straff og bøter til unge.
Unge, under 21 år, som tas med besittelse av stoffer bør inngå et forpliktende program med politi og rusforebyggende team i kommunene for oppfølging og samtale.
Ja, det betyr at man må styrke rusforebyggende team i kommunene og politiet.

Vi trenger en ny rusreform, men ikke en reform som avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotika.
Vi trenger en reform som skjermer og hjelper tunge brukere, og som forebygger og hjelper unge som tester grenser med tanke på narkotika. Voksne brukere må straffes for bruk og besittelse. Politiet må og skal også i fremtiden ha myndighet til å frata all besittelse av narkotika.