iHarstad snakker med ansatte i Harstad brann og redning på stedet. De deler at det ikke er snakk om noen dramatisk aksjon.

– Det er den klassiske matosen som har utløst brannalarmen i bygården. Alt under kontroll.

Et fåtall beboere ble evakuert under utrykningen som ble avsluttet rundt klokka 1940.