Mannen i 30-årene møtte i Trondenes tingrett, tiltalt for en rekke forhold. Blant annet prøvde han å å bortta penger tilhørende Max Spill AS fra kassereren som var på jobb i februar 2020. Han uttalte «jeg skal ha pengene dine.» Jeg kødder ikke, jeg skal ha pengene dine.» Omtrent det samme skjedde i Harstad kino, da han blant annet uttalte «vi trenger ikke gjøre dette mer dramatisk enn det er.» Mannen fikk ikke penger fra de ansatte, og han forlot. Han er også dømt for tyverier og nasking i butikker.

I mars 2020 ble mannen innbragt for ordensforstyrrelse. Da uttalte han til en politibetjent at han var smittet av covid-19-viruset, samt spyttet mot en politibetjent.

I desember 2020 uttalte han i politihuset i Harstad at han i løpet av kvelden kom til å sette fyr på Blåhuset dersom han ikke ble innlagt eller varetektsfengslet. Mannen var også tiltalt for bruk av narkotika.

Hovedforhandling ble holdt 3. februar i Trondenes tingrett. Tiltalte møtte via videolink fra Bodø fengsel og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen. Tiltalte avga en uforbeholden tilståelse for alle tiltalepostene med unntak av at han skal ha knust et lys inne i en politibil. Sistnevnte ble han også frifunnet for, men ellers dømt på alle punkter.

Mannen har forklart at det er sammenheng mellom rusmisbruket og kriminaliteten, men ser likevel ikke noe behov for rusbehandling. Retten har forståelse for at tiltalte ønsker å få orden på boforholdene og komme seg ut i jobb, men kan ikke se at samfunnsstraff vil gi ham en slik daglig sysselsetting som han synes å forvente og som han opplyser å trenge for å kunne avstå fra rus. Etter rettens syn vil ikke tiltaltes fremtidsplaner bli vesentlig forstyrret ved soning av fengselsstraffen. Han ble dømt til fengsel i 120 dager og skadeerstatning på 26.000 kroner.