Onsdag orienterte kommuneledelsen for pengebruken innen helse- og sosialsektoren - et område som i mange år har brukt mer penger enn budsjettert.

Så langt er det brukt 30 millioner kroner mer enn det som er satt av for 2021, forteller økonomisjef John G. Rørnes.

Kommunen forsøker å spare der de kan, noe som skjedde for et par år siden da en avdeling på Olavsgården med 16 sengeplasser ble nedlagt. Dette har spart kommunen for 2,7 millioner kroner så langt i år, sier Rørnes.

Nå ønsker kommunen å kutte rundt 40 millioner kroner i overforbruket i helsesektoren. Arbeidet har startet for lengst, men skaper fremdeles konflikt mellom partiene.

Frps Kristian Eilertsen sier at Frp går mot alle forslag om så store kutt.

– Noe skal vi kunne se på, men vi mener at andre områder heller må tas ned før vi ser på helsesektoren, sier Eilertsen.

Til sammen har kommunen brukt 483 millioner kroner i år. Erfaringsmessig vil merforbruket øke ytterligere, blant annet på grunn av høytid mot slutten av året. Det aller meste av de 30 millionene i overforbruk på helse kommer fra lønnsutgifter.

– Det blir flere eldre i Harstad. Derfor mener Frp at det er helt urealistisk og uforsvarlig med så store kutt i omsorgen, sier Eilertsen.

Utvalgsleder Kjetil Bjørkelund (Ap) sier at kommunen har godt av å stoppe opp og se på pengebruken.

– Vi klarer å redusere bruken samtidig som vi gir gode tjenester til folk som trenger det.