«Velferdsturen til Sollifjellet Alpinsenter var en del av tjenesten til Kronberg slik at hun må anses å ha vært «i arbeid» da skaden inntraff. Da anses også de øvrige vilkårene «på arbeidssted i arbeidstiden» som oppfylt».

Det skriver Oslo tingrett om Sandra Myrskog Kronbergs skade, som hun pådro seg i april 2019. Under en velferdstur i skibakken i Harstad med andre fra besetningen på kystvaktskipet KV «Andenes», brakk Kronberg nakken og lårhalsen.

Det er Forsvarets Forum som omtalen dommen på sin nettside tirsdag 18. januar.

Hun fikk ikke innvilget yrkesskadeerstatning fra Statens pensjonskasse og da hun klagde til Finansklagenemnda, ble klagen avvist. Grunnlaget var at skaden ikke hadde skjedd «under arbeid». Det er Oslo tingrett uenig i.

Utfallet var en lettelse for Kronberg.

– Det var bare helt fantastisk. Jeg ble ganske overrasket. Jeg hadde forberedt meg veldig på å måtte anke, fordi vi hele veien har fått avslag på avslag, sier Kronberg til Forsvarets Forum om dommen.

– Men det er veldig godt å se at rettssystemet funker, og at rett skal være rett, sier 24-åringen.

Statens pensjonskasse (SPK) har ikke uttalt seg om hvorvidt de ønsker å anke dommen. Dommen er dermed ikke rettskraftig.

Tjenestegjorde på KV Andenes

Det sentrale spørsmålet i rettssaken var hvorvidt Kronberg var «i arbeid» eller ikke da hun skadet seg. Kronberg tjenestegjorde som takkelgast på KV «Andenes», men som tillitsvalgt på fartøyet var hun med på å arrangere turen til alpinanlegget.

Tingretten trekker i dommen frem at vernepliktige soldaters tjeneste ikke bare består av de arbeidsoppgavene man gjør som for eksempel en takkelgast. En takkelgast har ansvar for vedlikehold av fartøyet, et arbeid som innebærer renhold, rustspikking, maling, vedlikehold av tauverk, trosser, anker med mer.

Les også

Telefonen ringte med en gang nyheten kom: – Det var stamgjestene som lurte på når vi åpnet igjen

– Retten finner at velferdsaktiviteten hadde nær sammenheng med saksøkers tjeneste, står det i dommen, som Forsvarets Forum har sett nærmere på.

Oslo tingrett konkluderer med at yrkesskadeerstatningen bør gjelde for også «tjenstlige aktiviteter», som fysisk trening og indretjeneste, ikke bare for soldatens primæroppgaver.

– Stor betydning for hennes livskvalitet

Ifølge Kronbergs advokat, Espen Henrik Johansen, er dommen fra Oslo tingrett i tråd med det de har ment hele tiden, nemlig at Kronberg skadet seg under arbeid og dermed er dekket av yrkesskadeforsikringsloven.

– En slik dom vil ha stor betydning for hennes livskvalitet. Hun er svært lettet over å ha vunnet frem, men det er vanskelig å slå seg til ro før vi vet om saken blir anket. At dommen blir stående er viktig for henne, og hun håper å kunne legge den bak seg og ha fullt fokus på sin egen helsesituasjon, sier Johansen til Forsvarets Forum.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for saken til Sandra Myrskog Kronberg

Les også

Eventyrlyst førte Therese fra Harstad til Grønland

Les også

Nye Trastad: Her skal Agnethe lage framtidas bygd