Slik Hvedingkvartalet står nå, har Harstad fått en vegg plantet midt i sentrum. Bak veggen skal det være parkeringshus. Er det mulig? Hvorfor bygger vi ikke parkeringshus i fjell? Tromsø klarte det. Tromsø har for øvrig de verste veiene du kan tenke deg i sentrum – og sentrum der nord er ikke pent. I Harstad har vi søkke god veistandard i forhold. Vi har et fantastisk sentrum hvor alt er pent og harmonisk. Inntil nå.

Skaden skjedde ikke i kommunestyret torsdag. Den skjedde da politikerne i 2020 godtok et fire meter høyere bygg enn det sentrumsplanen tillater. Så kom alle følgeskadene. En utbygger som ombestemmer seg. Han vil bygge enda høyere i tre i stedet for betong og stål fordi krigen i Ukraina har gjort prisene høyere og importen har stoppet opp. Det er en påstand som jeg ikke klarer å verifisere, men det kan godt hende at den stemmer.

Det som kan skje nå, er at utbygger Stian Arntzen ikke ser noe poeng i å bygge leiligheter oppå parkeringshuset. I alle fall vil det ta lang tid. Bygget blir stående som du ser det i dag. En vegg i tre etasjer mot Generalhagen. Dette bestemmer Arntzen selv. Det er hans penger. Dersom det ikke er lønnsomhet i prosjektet slik han vil ha det, lar han vær. Fordi han ikke får lov av Harstads politikere.

SISTE NYTT I SAKEN: Stian Arntzen skriver til iHarstad torsdag ettermiddag at leilighetsprosjektet vil bli realisert, med de justeringer som må til for å være innenfor allerede godkjente plan fra 2020.

At politikerne sier nei til ytterligere høyde er forståelig. Kritikere sier at det ikke er lagt frem tegninger som viser hvor stort bygget egentlig blir. Og det finnes ikke sol- og skyggediagrammer som er gode nok. Men det er flust av skisser produsert i fugleperspektiv. Fuglene lever nok godt med bygget uansett høyde. Det gjør ikke Harstads innbyggere som vil ha sol i Generalhagen en nydelig septemberdag som i dag.

Tilhengerne av prosjektet vil si at harstadværingene er sytepaver som ikke ønsker utvikling. I Oslo sentrum en høstdag er det nesten umulig å se ettermiddagssola på grunn av høye hus, bortsett fra på Tjuvholmen.

Generalhagen, ja. Jeg pleier vanligvis ikke å tenke på at alt var bedre før. Men husker du da vi kunne ligge og sole oss på en grønn plen i parken? Da vi gikk ut og tok lunsjen i parken. Da vi tok ungene med for å skli helt ned til Storgata? De siste årene har det vært så mye gravearbeid der at folk er i ferd med å lage seg nye vaner. Kommer vi noen gang tilbake til parken? Det er isbane. Det er grus. Det er en svær scene som skal bygges. Blir det noen gang grønt igjen?

Lyst blir det i alle fall ikke. Må vi bygge en ny park?