Gå til sidens hovedinnhold

Særlig kvinner og barn er utsatt for vold. Dette kan redde liv

Hege Anita Bakken Karlsen Lill-Kristin Johannessen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har kommet langt, men enda er det langt igjen og den internasjonale kvinnedagen 8. mars er stadig like aktuell.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som hvert år rammer anslagsvis 150000 mennesker her til lands. Forskning har vist at den samiske befolkningen er særlig utsatt. Både kvinner og menn opplever vold, men særlig er kvinner og barn utsatt.

Vold i nære relasjoner kan være så mangt. Fysiske slag, vonde ord, kontroll, isolasjon og det som kalles materiell/økonomisk vold - der overgriper tar kontroll over og/eller misbruker offerets penger og eiendeler.

Les også

Evita er lei spørsmål om hvorfor vi feirer kvinnedagen: – Det slår ikke feil

Når noen lever med vold i nære relasjoner kan det synes uforståelig at de ikke “bare går” - å bryte ut av en farlig og skadelig relasjon burde jo være en enkel avgjørelse og i en ideell verden hadde det vært nettopp enkelt - og ufarlig. I en ideell verden hadde overgriper blitt fjernet fra situasjonen, dessverre er realiteten en helt annen. Det er de som opplever volden som må ta jobben med å bryte ut.

Denne jobben er både vanskelig og farlig, derfor kan vi ikke godta at noen må stå i det alene. Samfunnet rundt må makte å stille opp med hjelp i akuttfasen og videre hjelp til reetablering, beskyttelse, mulighet for å bearbeide traumer og hjelp til alt det praktiske rundt det å flytte.

Krisesentrene gjør en enorm jobb og utgjør med sin innsats forskjellen på liv eller død, men vi kan ikke lene oss på den tjenesten alene. Vold rammer både voksne og barn, skadene kan bli langvarige og de kan forplante seg som skader på neste generasjon. Arbeidet vi legger ned nå for å hjelpe de som er rammet er også et viktig arbeid for fremtiden. Barn som vokser opp med vold i hjemmet kan bli skadet for livet - dersom de overlever i det hele tatt.

Tar igjen kvinnedagen til høsten: – Det ville blitt risikabelt å satse på en fysisk samling

Samisk for alle kan redde liv. For at hjelpeapparatet skal kunne hjelpe må det også finnes kompetanse både på språk og kultur. Personell med denne kompetansen må være en naturlig del av de samiske kommunenes arbeid for å forebygge vold i nære relasjoner og for å kunne hjelpe når det allerede skjer. Barnehager og skoler er en viktig arena for å lære både om samisk kultur og språk, og personell med denne kompetansen er særlig viktig for å oppdage om barn utsettes for vold og overgrep.

Språk er en kulturbærer og en viktig del av urfolks identitet, og det redder liv. Kunnskap er makt - makt til å hjelpe og til å bryte ut. I møte med mennesker i krise er kultur- og språkforståelse helt nødvendig for å etablere tillit og for å kunne hjelpe. Språkopplæring og kompetanse på kultur er et viktig arbeid for å sikre likestilling og retten til et liv i frihet fra vold. Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet vil styrke arbeidet med å gjøre samisk språkopplæring tilgjengelig og synlig i samfunnet; samisk for alle.