Innlegget ble opprinnelig publisert på Nordnorsk Debatt

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen ga en overbevisende argumentasjon på hvordan Finnmark og Nord- Troms, faktisk ikke kommer til å bli forsvart i det hele tatt. Poenget er at å forflytte hæren fra Indre Troms til Alta krever en 397 kilometer lang ekspedisjon fra Setermoen til Alta på en kronglete og tildels elendig E6. Han mente at for i størst mulig grad stoppe en invasjon eller framrykning må fly, droner og andre automatiske våpensystemer heller tas i bruk.

Den nåværende forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, og sjefen for landforsvaret i Finnmark var lite overbevisende i argumentasjonen for forsvarsevnen for vårt nordligste fylke. Sjefen for landforsvaret i Finnmark la til og med til at en også måtte kunne regne med motstand fra lokalbefolkninga. Det er her snakk om et landområde større enn Danmark, med bare 75.000 innbyggere, totalt sett inklusive spedbarn og gamlinger på sykehjem. Det er ikke Ukraina det er snakk om, med millionbyer og tettsteder på hundretusenvis av innbyggere.

Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid det som IKKE ble diskutert, men bare så vidt nevnt. Tidligere hadde vi et luftforsvar i nord, med hovedbase i Bodø, men også Evenes og Andøya. Bodø og Andøya skal legges ned. Satsninga på Evenes er som en liten ert i sammenligning med den strukturen vi har hatt til nå med Bodø og Andøya. Det er ikke lenge siden representanter for det amerikanske luftforsvaret under øvelsen «Cold Response» ble intervjuet i Bodø på NRK. De sa at flyplassen i Bodø var et fantastisk anlegg!

Det som er faktum er at de splitter nye og ekstremt dyre jagerflyene F-35 bare har kort operativ flytid i våre territorier i nord før de må returnere til Ørlandet for å tanke opp igjen. Forrige regjering, med Stortingets velsignelse, har vedtatt å legge ned den militære flyplassen i Bodø og bruke 7 milliarder for å flytte flyplassen noen 100 meter for å eiendomsutvikle en ny bydel i Bodø. Dagens flyplass i Bodø har 53 bomberom for jagerfly. Hvert av disse «shelterne» skal nå rives. Hvert shelter koster 200 millioner! Til sammen skal altså militær infrastruktur for 10, 6 milliarder saneres. De forsvarsmessige konsekvensene av å rive det beste forsvaret vi har i nord, flyplassen i Bodø, ble visst ikke en gang utredet da beslutningen ble tatt!

Diesen snakket om alternativer til landforsvar, deriblant fly. Forsvarsminister Enoksen nevnte det samme. I cirka en setning. Men jeg mener, at når vi ikke har et landforsvar i nord, må vi da ikke i det minste ha et luftforsvar som fungerer? Det er ikke bare landområdene som skal forsvares. Norge har enorme havområder med store ressurser, som vi i dag knapt kan håndheve grensene for, dersom russerne skulle begynne å bli mer aggressive til havs. Det er fisk, olje og gass, og sikkert også mineraler. Vi skal satse på oppdrett. Faktisk femdoble oppdrettssatsninga. Temperaturøkninga i havet vil medføre at hele næringa presses nordover. Miljøkonsekvensene vil presse næringa off- shore. Under jorda på land ligger enorme mineralressurser i nord.

Vi har noe å forsvare. Finnmark er ikke et tomt landområde. I nordområdene ligger ressursene for framtida, i en verden som stadig kommer til å bli mer presset på grunn av ustabilt klima og ressurskriser. En skal ikke være særlig synsk for å kunne tenke seg mange ulike scenarier for hvordan lille Norge kan bli presset på ressurser fra stormakter i en mer ustabil verden.

Både finansminister Vedum og statsminister Støre har med ansiktet i alvorlige folder slått fast at det blir stramme budsjetter i årene framover. Av det som skal økes og satses på står Forsvaret høyt på lista. Men da bør en faktisk se på den forsvarsstrukturen vi allerede har.

Når det gjelder å jevne noe av det viktigste vi har i nord av forsvarsressurser med jorda, den militære flyplassen i Bodø, vil jeg minne om at det er påske snart. En av de viktigste fjellvettreglene når været slår om, er at «det er ingen skam å snu»! Været har slått om. Ukraina er invadert. Strømpriser og drivstoff har steget til vanvittige høyder. Nå venter også en matvarekrise. Men i Norge river vi den viktigste infrastrukturen vi har for å verne hav og landområder i nord, den militære flyplassen i Bodø. For å bygge nye kjøpesentre!

  • PS! (Rett skal være rett. Bodø og Nordland kjempet iherdig imot beslutninga om nedlegging av den militære flyplassen i sin tid. Alle argumenter ble avfeid med at det nærmest var distriktspolitisk vås. Det er derfor ikke bodøværingenes skyld at de er drevet inn på eiendomsutviklingssporet!)