Har­stad­folket tros­set nok en gang en dårlig vær­mel­ding for å få smake på lokal­varene under Midtre Hålogalands bon­de­mar­ked lørdag for­mid­dag. Saue­skinn, lefser og pode­des sto på menyen for flere av inn­byg­gerne.

Arild Tøsse ser­verte laks fra sitt eget lakse­røy­keri og har gla­de­lig kommet til­bake til Harstad etter å ha opp­da­get hvor glad lokal­be­folk­nin­gen er i lokal­mat.

– Du kan ser­vere dette i en frukt­sa­lat på 17 mai, eller skjære opp ved egge­røra.

Laksen er mari­nert i molte i to døgn som gir en fan­tas­tisk etter­smak kan vi bekrefte etter en smaks­prøve, eller to.

– Jeg mener du kan legge dette i en vaffel og

Hen­ri­ette Steen tok turen ute­luk­kende for å få tak i et av Arilds lak­se­fi­le­ter etter for­rige gang Arild besøkte byen.

– Denne er helt per­fekt. Da jeg så at det var bon­dens marked måtte jeg ned en tur for å få meg en til bit av denne laksen. Jeg synes Harstad er flinke til å handle lokalt og det ser man et eks­em­pel på i dag.

Les også: Slik blir 17. mai på Borkenes

Sent­rum myld­ret av folk like etter at mar­ke­det åpnet i elleve tiden.

Hos Jorids lef­se­ba­keri står Barbro klar til å selge hjem­me­lagde lefser til store og små.

– Dette kan man skjære opp og fryse ned for å enkelt ser­vere på 17 mai.

Kan­skje et godt råd til den som pleier å ha stramt tids­skjema på nasjo­nal­da­gen.

På mar­ke­det fikk flere sjan­sen til å kjøpe lokal­mat direkte fra bøn­dene som stilte opp som i dag var rundt 6–7 ulike aktø­rer.

Chris­tine (10, snart 11) stilte gle­de­lig opp på et bilde sammen med tante The­rese som solgte «Pode­des» under dagens marked. Varene kom fra Kråkgården, men mer fikk vi ikke vite fra den unge bonden før hun løp på andre siden av gaten for å få tak i en rose.

Harstad Arbeiderparti stilte opp og sikret at sent­rum var fylt av vand­rende men­nes­ker med roser stik­kende ut av hender og rygg­sek­ker.

– Vi står her for å få inn­spill fra folk om hva de mener er vik­tige for oss å jobbe med de neste fire årene, for­tel­ler Else Marie Stein­haug.

Dagens marked var et sam­ar­beid mellom Harstad Sent­rum, Bon­dens Marked midtre Hålo­ga­land og Bak­går­den. Sist­nevnte stilte opp med enga­sjerte bak­grunns dan­sere til inn­slaget av Harald Tro­øyen mens de solgte pop­korn og suk­ker­spinn til besø­kende.

– Vi er her for å pro­mo­tere Bak­går­den, prøve å verve enda fri­vil­lige som er viktig for oss å bare være synlig i akti­vi­te­tene i byen.

Svein Stor­dahl for­tel­ler at pop­korn og suk­ker­spinn går som varm hve­te­brød til både store og små, og roser Harstad-folket for å støtte opp til tross for ligg uggent vær.

– Harstad vet å stille opp.

Harald Tro­øyen pro­mo­terte «Katte-pakken», en peda­go­gisk pakke basert på musi­ka­len og boken Bak­gårds­kat­ter. Sammen med dok­kene Mirre og Max enga­sjerte inn­slaget pub­li­kum sterkt med sang og dans.

Les også: Harald Troøyen har laget 196 låter på 196 dager:–Jeg angrer litt–men det er kjempeartig!

Mirre og Max har som mål å gjøre det mor­somt mens man lærer og etter pub­li­kum å dømme falt dansen og musik­ken i smak.

Flere fikk seg en pause fra shop­pin­gen mens de nøt musikk og pop­korn fra Bak­går­den.