– Dette blir et stort løft for hele regionen, med stor folkescene, fleksibel flerbruksflate og en historisk del i grønne omgivelser, sier prosjektleder Lillian Sharma, landskapsarkitekt i Harstad kommune.

Harstad kommune skriver i en pressemelding at det pågår en historisk satsing på Harstad sentrum. Prosjektet Generalhagen er en viktig del av denne satsingen for en mer attraktiv og aktiv by. Generalhagen har et uutnyttet potensial som møteplass og byrom, og målet er at parken skal kunne brukes mer målrettet, oftere og være en arena for aktiviteter for alle, der universell utforming, tilgjengelighet for alle, og ny belysing er en del av planen, heter det i meldingen.

Har startet arbeidene

I 2019 ble lekeplassen i Generalhagen oppgradert til glede for store og små. I 2020 flyttet paviljongen i tråd med forprosjektet, og anskaffet en mobil kunstisbane, og den planlagte scenen er utarbeidet i samarbeid med aktuelle brukere og organisasjoner.

En vesentlig del av oppgraderingen vil være en ny folkescene. Dette betyr at alle skal kunne bruke den uten å ha eget lyd- og lysutstyr, da den har de nødvendige minimumsfasiliteter. Folkescenen vil også kunne brukes til større arrangement med opptil et par tusen publikummere året rundt.

– Folkescenen er et viktig tilskudd for uorganiserte og amatører som ikke har store budsjetter til arrangementer, sier Sharma.

Den vil også kunne bidra til en økt aktivitet av profesjonelle arrangementer og skal være en kulturarena for Harstad og regionen. Scenen kan også brukes til julearrangementer, «disko» i forbindelse med skøytebanen, 17. mai-arrangementer, skoleavslutninger og for eksempel kulturskolen.

Dette skal gjøres

– Publikumsområdet vil være en fleksibel flerbruksflate hvor det tilrettelegges for aktiviteter året rundt gjennom skøytebane på vinteren og vannlek sommerstid, sier kommunens rådgiver for park og idrett, Eli-Jeanette Olsen.

I tillegg vil flerbruksflaten være egnet for mange ulike midlertidige aktiviteter som eksempelvis salgsboder. Hele parken vil i tillegg få et løft med ny belysning, beplantning og nye dekker samt møbler.

Her er lista over det som nå skal gjøres i Generalhagen:

Utendørs scenebygg:

● Teknisk rom for kjøleaggregat til isbanen
● Teknisk rom for VVS og EL
● To stk. handikap-WC, som kan brukes av alle i parken
● Garderobe/lagerrom
● Scenegulv med tak
● Belysning og høyttalere

Park:

● Fast dekke av granitt
● Ramper
● Varme i rampe
● 2 stk. amfi, én med trapp
● Stolper med belysning og høyttalere
● Regnbed
● Beplantning