Etter flere dager med stor kødannelse og treg trafikk på Seljestadveien, har Harstadpakken avgjort at det framover vil være dirigering av trafikken i ettermiddagsrushet. Målet er spesielt å få til en bedre avvikling av kollektivtrafikken. Det kommer frem i en pressemelding fra Harstadpakken.

Trafikkvaktene vil være utplassert ved de største kryssene langs Seljestadveien. Fra byen og sørover blir dette ved:

  • Gamle kirkevei
  • St. Olavs gate
  • Landsåsveien
  • Krysset der Kongsveien møter Seljestadveien i Harstadbotn.

Det blir også trafikkdirigering ved behov for skoleelever som skal over fotgjengerovergangen ved Seljestad skole. Dette gjelder morgen og ettermiddag.

09 september ble omkjøringsveien på Seljestad permanent. Denne løsningen vil vare frem til månedsskiftet november/desember.

Harstadpakken avslutter pressemeldingen med en oppfordring:

– Vi oppfordrer igjen til å la bilen stå for de som kan, og håper at dette vil gjøre bussen mer attraktiv som alternativt transportmiddel.