Saken ble første gang publisert 19. oktober 2020.

Sigrid Ina Simonsen, som det siste året har vært kommunikasjonsleder for drift nord i Equinor, får nå nye utfordringer. Fra 1. februar blir hun regionleder i interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter, Norsk olje og gass.

– At jeg slutter har ikke noe med jobben i Equinor å gjøre. Da jeg fikk denne muligheten måtte jeg ta et tøft valg, sier Simonsen som har vært ansatt i Statoil/Equinor siden 2013.

Simonsen har en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Bergen og bred politisk erfaring. Fra 2017 til 2020 var hun fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune.

Simonsen har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet både kommunalt og på fylkesnivå, og flere styreverv i private selskaper og kommunale foretak.

Utelukker ikke flere politiske verv

I den nye jobben er det utelukket å jobbe som politiker ved siden av.

– Hvis det hadde latt seg kombinere ville jeg fortsatt vært politiker, sier hun.

Det er enda en stund til Simonsen slutter i Equinor, men når siste arbeidsdag er over tar hun med seg gode minner og erfaringer, sier hun.

– Jeg har trivdes veldig godt i selskapet. Her er det utrolig mange høykompetente folk på mange områder. Breddeerfaringen du får i et så stort selskap har. vært viktig og verdifull. Jeg har fått mange gode kolleger som jeg gleder meg til å samarbeide med også i framtiden, men bare med en litt annen hatt på hodet.

Viktig for landsdelen

Simonsen sier at olje- og gassnæringen vil bli enda viktigere for mange lokalsamfunn i Nord-Norge i framtiden.

– Da er det naturlig med en sterk dialog mellom næringen og landsdelen, og jeg gleder meg til å representere næringens bransjeorganisasjon i den dialogen, sier Simonsen.

Simonsen har en unik kombinasjon av industriell og politisk erfaring, sier direktør for Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for Næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass.

– Hennes kombinasjon av politisk innsikt og næringslivsforståelse er unik og det som skal til for å sikre et godt samarbeid mellom næringen og samfunnet i nord.