Gå til sidens hovedinnhold

Siktet for underslag og forfalsking av 1,95 millioner kroner

En harstadmann innrømmer å ha gjort underslag og produsert minst 147 falske fakturaer over en periode på cirka fem år.

iHarstad har vært i kontakt med mannen. Han ønsker ikke å la seg intervjue, men sier at han har sendt en beklagelse til IF Kilkameratene, som ble rammet i saken. Mannens forsvarer Tom Ovesen har heller ikke noen tilføyelser å komme med. Saken går som en tilståelsessak i Trondenes tingrett 21. april.

Mannen er siktet for to forhold:

1. Grovt underslag.
2. Produksjon av falske dokumenter.

Les også

Arthur (65) omkom i Vestfjorden - les sønnens rørende minneord

Får strafferabatt

Politiadvokat Mona Madsen skriver at underslaget er grovt fordi verdien av det underslåtte er betydelig, underslaget har pågått over lengre tid og det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling eller et verv.

Madsen sier til iHarstad at strafferammen er inntil seks års fengsel for brudd på straffelovens paragraf 325, men hun vil ikke kommentere hva påstanden i rettsmøtet blir i dette tilfellet.

I alle tilståelsesdommer skal siktede gis strafferabatt som følge av sin tilståelse. Dette er regulert i straffelovens paragraf 78.

Les også

Han er innstilt som leder av den nye tingretten

Overført til egen konto

Det var i perioden mai 2015 til mars 2020 at mannen ved flere anledninger urettmessig skal ha tilegnet seg pengebeløp som han forbrukte til egne og/eller andres formål, i alt 1.952 529 kroner.

Dette skjedde blant annet ved at han overførte beløp fra idrettslagets kassakredittkonto til sin egen konto flere ganger. Ved to anledninger tok han også til sammen 13.000 kroner av lagets kontanter, og han brukte drøye 83.000 kroner fra idrettslagets kredittkort til egne og/eller andres private formål. Det ble også handlet byggevarer for vel 14.000 kroner med det samme kortet.

Les også

Snart kan du reise til Sverige, men glem snusen

Falske fakturaer

Mannen er videre siktet for å ha forfalsket dokumenter. I perioden januar 2016 og frem til mars 2020 produserte han minst 147 falske fakturaer ved å benytte logoen til fire Harstad-firmaer. Han klippet og limte sammen dokumenter slik at de fremstod som fakturaer fra de ulike firmaene. Deretter benyttet han fakturaene som ekte ved å scanne/fotografere og sende de elektronisk til regnskapsfører for idrettslaget. Fakturaene ble deretter ført i et regnskapssystem og belastet idrettslaget med minst 1,1 million kroner, som er en del av totalsummen på 1,95 millioner kroner.

Mona Madsen sier på generelt grunnlag at tilståelsesdom betinger at siktede møter i retten og sier seg enig i en forenklet domstolsbehandling. Tilståelsesdom betinger at siktede avgir en uforbeholden tilståelse i rettsmøtet og at siktede må forklare seg om de straffbare forhold. Forklaringen må dekke hele det objektive forholdet, altså det som faktisk har skjedd, og skyldkravet må være oppfylt. Siktede får også lov til å kommentere aktors forslag til straff.

Alternativet til tilståelsesdom er hovedforhandling med meddommere, vitner og full bevisførsel.